Kategorie

Znečištění ovzduší je v ČR stálým problémem, Česko patří k nejzamořenějším zemím v celé Evropě

Neustálý nárůst počtu alergiků a lidí s potížemi dýchacího ústrojí u nás není samo sebou. Tyto problémy a lidské nemoci má z velké části na svědomí znečištěné ovzduší. Prach a vysoké emise škodlivých plynů během letních měsíců nahrazují pyly. A problém se opakuje pořád dokola. Nejhorší situace bývá zejména ve velkých aglomeracích za inverzního počasí, které naši republiku postihuje několik týdnů v roce. Štiplavý kouř pak musí dýchat všichni. Při cestě do školky či zaměstnání se špatným rozptylovým podmínkám vyhnete jen těžko. Na pracovišti anebo doma se dá znečištěnému vzduchu předcházet.
 Nebe nad Ostravou. Pohled na Mittal Steel; foto a info: www.radvanice-vzduch.ic.cz/

Kvalitní větrání

Jednou z hlavních chyb, kterou mnozí lidé ve větších městech dělají, aniž by si ji uvědomili, je spaní u otevřeného okna. Právě tak se naši rodiče a prarodiče chránili před nemocemi. Otužováním organismu. Pod okny jim však za noc neprojelo několik tisíc aut, nýbrž aut několik desítek. To, že v nevyvětraném pokoji neusnete, je také zcela logické. Vyměnit vzduch se musí, ale intenzivním a krátkým větráním. To znamená, otevřít na chvilku okna dokořán a větrat, seč nám síly stačí. Samozřejmě bychom měli být při tomto úkonu dostatečně oblečeni, abychom se nenastydli.

Čističky vzduchu

Bojovat proti nečistotám a jedům v ovzduší není jednoduché. Zahraniční i české společnosti se proto zabývají výrobou čističek vzduchu. Ceník čističek vzduchu se pohybuje od 3 do 20 tisíc korun. Samozřejmě jsou i dražší čističky pro náročnější a movitější zájemce. Čističky vzduchu nejsou žádné obrovské beztvárné krabice, nýbrž moderně vypadající a designově zajímavé přístroje. Jejich velikost je odvislá od toho, kolik metrů vzduchu za hodinu, či jak velkou místnost či byt musí zásobovat nezávadným vzduchem. Hmotnost čističek je poměrně malá a například oproti přenosným klimatizacím doslova směšná. Pohybuje se v řádech několika kilogramů. Jak je zařízení kvalitní, závisí zejména na udávaných mirkočásticích, které je zařízení schopno pojmout.

Filtr vydrží dlouhá léta

U většiny čističek vydrží speciální filtry dlouhá léta. V případě potřeby je lze vyčistit. Jak správně odstranit nahromaděné nečistoty ze vzduchu v čističce, poradí každému návod.

Jak dochází k čištění vzduchu?

Každý se ptá, jakým způsobem dochází v čističkách k vyčištění vzduchu. Používají se různé způsoby, ale jedním z nejvíce užívaných je způsob, kdy jsou mikročástečky ionizovány (elektricky nabity) a díky působení elektrostatického pole se zachytí na filtru. Ionizován je i samotný vzduch procházející čističkou. Díky čističce jsou v místnosti eliminovány nejen nepříjemné pachy, ale je také snížena aktivita patogenních mikrobů a plísní.
ab
ab
ab
ab
ab