Kategorie

Úvěr ze stavebního spoření

V dnešním článku se vám, našim věrným a milým čtenářům, pokusíme přiblížit a vysvětlit, jak nejlépe naložit s jedním z produktů stavebního spoření - úvěrem ze stavebního spoření. Tento typ produktu byl nabízen již první stavební spořitelnou na světě Building Society, a tak vás určitě nepřekvapí, že tento typ úvěru existuje již více než 200 let a za dobu svého „života“ pomohl k bydlení miliónům lidí na celém světě.

Pevná součást stavebního spoření

Nárok na úvěr ze stavebního spoření máte ze zákona, a tak by vám vaše stavební spořitelna měla tento svůj produkt nabídnout automaticky. V některých případech se tak bohužel nestává, přesto byste měli trvat na svém a tento produkt od své stavební spořitelny vyžadovat, pokud chcete uspořené peníze použít k pokrytí svých bytových potřeb.

Se „stavebkem“ přijde zákon

Zákon o stavebním spoření přesně definuje, na jaké bytové potřeby a zařízení můžete peníze ze stavebního spoření využít. Úvěry ze stavebního spoření mohou získat fyzické i právnické osoby, ale státní podporu mohou čerpat jen klienti jako fyzické osoby. Zákon také říká, že na úvěr máte nárok, pokud spoříte minimálně 24 měsíců od data uzavření smlouvy. Další podmínky přiznání úvěru ze stavebního spoření stanovuje vaše stavební spořitelna. Jedna ze základních kritérií pro kladné vyřízení vaší žádosti je takzvané hodnotící číslo - bonita.

A zase to hodnocení

Hodnotící číslo je pro mnoho normálních, obyčejných lidí výraz, se kterým si nevědí rady. Ve světě stavebního spoření jde však o určitý koeficient, který stavební spořitelna získává složitými výpočty na základě několika pevně stanovených kritérií a informací o vás. Chcete-li mít vysoké hodnotící číslo, své spořitelně nepředkládejte žádné zkreslené nebo nepravdivé informace. Vysoké hodnotící číslo je pro většinu stavebních spořitelen jednou z podmínek získání úvěru ze stavebního spoření. Každá stavební spořitelna má stanoven výpočet koeficientu hodnotícího čísla jinak, takže ani při nejlepší vůli vám neporadíme, jak si hodnotící číslo uměle navýšit. Každá stavební spořitelna by vám však měla na požádání podat informaci o vašem hodnotícím čísle a vysvětlit vám, jak k tomuto číslu došla.

Kolik si půjčíte?

Výše úvěru je závislá na cílové částce, tedy částce, kterou jste si zadali při podpisu smlouvy o stavebním spoření. Jde o rozdíl mezi aktuálním zůstatkem na vašem účtu a cílovou částkou. Ke dni podání žádosti o úvěr byste měli mít na účtu alespoň 40 – 50% cílové částky. Jakmile budete mít na účtu dostatečnou finanční hotovost, sdělí vám tuto skutečnost vaše stavební spořitelna dopisem o přijetí přidělení cílové částky. Splátky úvěru ze stavebního spoření lze rozložit do časového rozmezí od šesti do čtrnácti let, záleží však na tom, u které stavební spořitelny máte sepsanou smlouvu.

A s jakým úrokem

Úrokové sazby se pohybovaly ještě v roce 2006 u jednotlivých stavebních spořitelen v rozmezí od jednoho do dvou a půl procent. Dnešní stav je takový, že došlo k nárůstu úrokové sazby a tento trend by měl být podle nejnovějších zpráv zastaven. V současné době se stavební spořitelny předhánějí s lákavými nabídkami, na kterých slibují nižší úrokové sazby a lákají potenciální klienty k podepsání smlouvy o stavebním spoření.

Jak ušetřit na daních

Odpočitatelnou položkou z daňového základu fyzických osob až do výše 300 tis. na jednu domácnost představují úroky z úvěru ze stavebního spoření. Měli byste však vědět, že tento limit je v rámci všech úvěrů a hypoték, kterými řešíte svoji bytovou situaci. Pakliže jste klientem stavební spořitelny a dosud jste nebyl(a) plnoletý(á), mohou tuto výhodu za vás využít vaši rodiče. Tato výhoda by však měla být pozměněna v důsledku nových vládních a daňových reforem, které tuto výhodu budou omezovat.

Co byste měli vědět o úvěru ze stavebního spoření

  • úrokové sazby z tohoto produktu jsou po celou dobu úvěrování garantovány
  • doba splatnosti úvěru může být delší než dvacet let
  •  zaplacené úroky lze odečítat ze základu daně
  • maximální výše úvěru ze stavebního spoření je závislá na cílové částce a nelze ji zvýšit
  • většina spořitelen nevyžaduje ručení nemovitostí do částky 5000 korun
Příště si, vážení čtenáři, povíme o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření.
ab
ab
ab
ab
ab