Kategorie

Získejte dotace ze Státního fondu životního prostředí

Od 25. března 2008 do 31. prosince 2008 mohou domácnosti podávat žádosti o podporu na výměnu starých kotlů na uhlí za moderní vytápění obnovitelnými ekologickými energetickými zdroji. Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí.
Jedná se především o finanční podporu instalace kotle na vytápění s využitím biomasy, solárních systémů pro ohřev užitkové vody či pro přitápění a také pro instalaci tepelných čerpadel. Žadatelé by ovšem měli své žádosti podat co nejdříve. Zvyšují tím své šance na získání této podpory.
Na dotace ekologického vytápění vyčlenilo Ministerstvo životního prostředí České republiky částku 100 milionů korun.
Podporu lze získat na kotle na biomasu či tepelná čerpadla včetně příslušenství v případě, že nahrazují původní kotle na pevná fosilní paliva.
U kotlů na biomasu a solárních čerpadel může podpora činit až 50 % nákladů, u solárních čerpadel je to až 30 % nákladů. Co se týče maximální výše podpory, ta u kotlů na biomasu a solárních systémů na ohřev vody může dosáhnout až 50 tisíc korun, u tepelných čerpadel a solárních systémů pro přitápění může podpora činit maximálně 60 tisíc korun.
ab
ab
ab
ab
ab