Kategorie

Zakládáme na zahradě skalku

Co musíte před založením vědět? Které zásady jsou nezbytné pro stavbu skalky? Kde je nejvhodnější skalku postavit? Jak připravit správný půdní substrát? Jaká zemina se pro stavbu hodí? Čtěte dál, dozvíte se.
Postavit skalku není snadná věc. Před stavbou je třeba se na ni dobře připravit, zatím tedy alespoň teoreticky, a v tom vám pomůžeme právě my a právě teď. Pokud byste totiž skalku založili nesprávně, může se stát, že vám vaše krásné a finančně nákladné druhy skalniček zkrátka zhynou. A to nechce nikdo z nás.

Vybíráme skalničky

Pokud budujeme skalku na stinném místě, volíme skalničky, které krásně porostou, a my z nich budeme mít radost. Jsou to například hosty, heuchery, astilbe, kapradiny, některé trávy, sasanky a mnoho dalších. Důležitě je se při výsadbě důkladně s každou rostlinkou seznámit. Při nákupu v zahradnictví mají všechny rostliny stejnou velikost a některé už moc nevyrostou, zatímco jiné dorostou i několik metrů.
 
 
Velmi důležité je se podívat, případně nechat si odborníkem doporučit, jestli mají rády slunce či stín a hlavně jakou mají rády zeminu. Většina roste dobře v kyselé až neutrální zemině, ale některé skalničky jsou vázané na vápno a ty pak v kyselé zemině doslova živoří. Většina má také ráda lehčí substrát, a proto je vhodné smíchat zeminu s pískem.

Jak sadit

Při vlastním sázení je dobré si vybrat nějakou větší a krásnou rostlinu, tu pak zasadit jako soliteru doprostřed a k ní dosazovat menší skalničky. Rostlinky větší vzrůstem dáváme spíš dozadu a na kraj. Menší pak dopředu. Vzhledem k tomu, že trvalky kvetou jen jednou za rok, je dobré promíchat ty, jež kvetou brzy z jara, s těmi, které kvetou v létě a na podzim, aby nám průběžně kvetla celá skalka.
 
Skalku můžeme založit kdekoliv na zahradě. Většinou se umísťuje na slunné místo, protože většina
skalniček je světlomilná. Můžeme ji ale založit i ve stínu, pak volíme stínomilné rostliny, které nám na takovémto místě výborně porostou.
 
Pokud ale máme možnost výběru místa, nejvhodnější je zvolit východní stranu zahrady, rostlinkám totiž vyhovuje zejména dopolední slunce. Letní polední žár skalničkám příliš nesvědčí, proto je dobré v tomto denním úseku zajistit skalničkám stín.
 
Skalka nemá být na rovině, a proto ji zakládáme ve svahu. Další varianta může být také uměle zvýšený terén. Správná skalka obsahuje většinu kamene. Záhon, na kterém leží několik kamenů, není skalka. Na stavbu se lépe hodí starý kámen ze skládky, než nový kámen čerstvé nalámaný v lomu.
 
Starší kámen má totiž krásnou patinu. Podle možností použijeme co největší kameny, které navodí atmosféru přírody. Před vlastní stavbou musíme důkladně odstranit především tzv. vytrvalý plevel. Pozdější pletí je namáhavé, drahé, musíme totiž použít herbicid a stejně je pak pletí neúčinné.

Vybíráme vhodný kámen

Kvalitní a krásný je vápenec, který ovšem způsobuje značné omezení v pěstování některých druhů skalniček. Z dalších materiálů, při jejichž použití skalka vypadá opravdu nádherně, to je travertin a tuf, který je však v našich podmínkách téměř nedostupný a vyskytuje se převážně na chráněných územích. Vhodný je pískovec, opuka, či hrubozrnná žula, břidlice či z hloubky vytěžená břidla, která se časem rozpadne v zajímavé struktury.
 
Zásadně nepoužívejte směs různých druhů kamenů. Nejčastěji je na skalku používán kámen, který se vyskytuje v blízkém či širším okolí zahrady. Nevhodné je použití oblých kamenů, jako je například křemen.
 
Většina kamenů vyžaduje chladnější půdu u kořenů a neustálé jemné vlhko, což umožňují kameny zapuštěné do země. Navíc rostlinkám přinášejí zároveň krátkodobé či dlouhodobější přistínění a ochranu před větrem. Také na jaře tyto kameny mají správnou funkci, sníh taje vždy nejdříve v okolí kamene a ke kořenům rostlinek je tak přenášeno teplo.
 

Vlastní založení skalky

Při stavění skalky pokládáme kameny k sobě, aby na sebe vizuálně navazovaly a nebyly v přírodě „jako pěst na oko“, daleko od sebe. Skalka s ledabyle naskládanými kameny je neupravená, proto je nutné při stavbě dodržovat směr vrstvení kamenů. Každý kámen je dobré si před usazením prohlédnout ze všech stran a zjistit tak, ze kterého pohledu je kámen nejhezčí.
 
Zkráceně řečeno jsou tři možné způsoby založení skalky. Ten první je takový, že kameny naskládáme k sobě, prosypeme zeminou a pokračujeme dál. Tento způsob je ovšem pracný, vyžaduje určitou zkušenost a také zručnost.
 
Druhá možnost je nechat vysypat fůru kamení, tu poházet zeminou a zalít. Toto několikrát opakovat, až se mezery mezi kameny utěsní. A třetí, nejčastější možnost je sázet kameny do připravené hromady zeminy. Čím více dáme kamenů, tím méně budeme plít, protože plevele mohou růst jen mezi kameny.
ab
ab
ab
ab
ab