Kategorie

Zahradní jezírko vybudované vlastníma rukama

Přírodní jezírka vytvářejí na zahradě skutečný ráj. Vlastní zahradní jezírko můžete využít dokonce i ke koupání, ale také pro tradičnější pěstování vodních rostlin
Jezírka, byť mohou být miniaturní, bývají hlavním a nepřehlédnutelným bodem celé zahrady. Tvoří její dominantu, a proto by se mu měla věnovat dostatečná pozornost, od umístění až po usazení doplňků a výběr rostlin. S něčím může pomoci zahradní architekt, většinu však musíte zvládnout sami. Jeho vybudování však můžete přenechat specializované firmě, která má se stavbou jezírka zkušenosti a vlastní vybavení.

Zahradní jezírko: kde jej vybudovat?

Před tím, než se rozhodnete, k čemu jezírko bude sloužit, zvažte možnosti své zahrady. Její velikost se totiž odráží i na velikosti jezírka. Kolem něj je nutné nechat dostatek prostoru, aby se případně zamezilo vniknutí vody do domu při silnějších vodních srážkách nebo vylití jezírka na záhony s rostlinami. Zahradní jezírko lze vybudovat i v mírném svahu, je ale potřeba postavit opěrnou zeď. Tradiční funkcí zahradního jezírka je pěstování vodních rostlin (Zdroj: DAVIDKNOX, www.sxc.hu) Jezírko budujte tam, kde je snadný přístup k vodě. Jelikož se voda bude vypařovat, je nutné ji pravidelně doplňovat – i z tohoto důvodu by zahradní jezírko nemělo být na místě, kam svítí slunce déle než 6 hodin denně.

K jakému účelu bude zahradní jezírko sloužit?

Další úvahy již patří pouze účelu jezírka, a to může být dekorativní, ke koupání či dokonce k chovu okrasných ryb. Po domluvě s firmou můžete nechat vybudovat i jiné vodní prvky, jako je například kaskádovitý potůček nebo umělý vodopád i se skálou. K jezírku nechte vybudovat i umělý potok. (Zdroj: maraca2, www.sxc.hu) Výše investice tak záleží nejen na typu vodní stavby, ale hlavně na použité technologii a nutném zařízení. Zahradní jezírka potřebují filtrační systém, jenž dokáže z části udržet vodu čistou. Potůčkům a vodopádům je nutné pořídit i cirkulační čerpadla, která budou vodu pohánět.

Materiál na stavbu zahradního jezírka

Výstavbu zahradního jezírka nemusíte ukládat do rukou odborníků, můžete se do ní pustit sami. Počítejte však s delším časovým úsekem, zejména u větších a hlubších biotopů. Nejdříve si připravte veškerý materiál, který budete pro stavbu i dokončení jezírka potřebovat. Zapomenout byste neměli na filtry a další filtrační materiál, jezírkové fólie, geotextílii, lepidlo pro lepení fólií, písek, kameny, vodní a bahenní rostliny, košíky pro rostliny, případně UV lampy, skimmer (sběrač povrchových nečistot), potrubí a čerpadlo. Pokud čerpadlo využijete pro umělý vodopád, jezírku tak zajistíte potřebné okysličení.
Rady a tipy Zahradní jezírko lze budovat v jakoukoliv roční dobu, vyhněte se ale mrazivému období. Plochu jezírka můžete i vybetonovat, ale počítejte s rizikem popraskání v zimním období, kdy začne voda i půda zamrzat. Jestliže jezírko leží pod stromy, nachystejte si krycí síťky, které zachytí popadané listí. V jiném případě použijte jezírkové vysavače nebo obyčejné síťky s teleskopickou tyčí. Jezírko je třeba čistit alespoň třikrát do měsíce a stejně často vybírat i skimmer.
Na fóliích nešetřete, vybírejte silné a kvalitní. Je možné zakoupit také dekorativní fólie s kamínky a vyhnout se tak nutnosti poklást kameny na dno a stěny jezírka.

A jak na to?

Máte-li připravený projekt jezírka i materiál k jeho zhotovení, je čas na zemní práce. Nejdříve vykopejte jámu a vyznačte jednotlivé zóny (kaskádovitě - část ke koupání, čili hluboká a část okrasná, tedy mělká). Hloubka biotopu záleží na vašich potřebách, ke koupání je ale potřeba nejméně 1,5 metru. Mělká zóna je závislá na druhu rostlin, které v ní chcete vysázet, hloubka se většinou pohybuje mezi 20-30 centimetrů. Po vyhloubení jámy odstraňte veškeré ostré předměty, včetně kamenů a zasypte vrstvou písku. Jezírko je nyní připraveno k pokrytí geotextilií a vrstvami fólie. Mezi vodní rostliny vhodné do jezírka patří i puškvorec obecný. (Zdroj: winterdove, www.sxc.hu) Celou plochu jezírka můžete pokrýt geotextilií a jednou vrstvou silnější fólie. Jednotlivé kusy k sobě přilepíte tmelem nebo lepidlem na fólie (použijete-li dekorativní fólii, lepte ji na základní vrstvu). Fólii vytvarujte podle zón jezírka a můžete začít s dekorací. Dno okrasného jezírka osázejte rostlinami v košících a všude kolem umístěte další dekorace včetně kamenů. Na určené místo usaďte filtry, čerpadlo a další zařízení a můžete začít napouštět vodu. Před tím ale použijte větší kameny k zatížení okrajů fólie, aby nesjela vahou vody na dno jezírka. Jezírko ke koupání osázejte rostlinami jen na vyhrazených místech (okrasné části) a upravte jeho břehy. Přechod mezi okrajem jezírka a plochou zahrady zakryjte kameny nebo jinými prvky, které budou vypadat přirozeně.
ab
ab
ab
ab
ab