Kategorie

Zahrada jako rozkvetlá louka

Kdo by si nepřál, aby mu na zahrádce rostlo to, co chce. Je ovšem potřeba také vzít v úvahu, zda vysazené rostliny mají ke svému růstu vhodné podmínky.
Představte si voňavý koberec plný kopretin, modrých zvonků, žebříčku a něžných hvozdíků. Že už jste dlouho nic takového neviděli? Není divu, vždyť na horskou louku se moc často nedostanete a kolem dálnic se mezi břízami jen občas uchytí houževnatá lupina. Jestliže však chcete představu uvést ve skutečnost, máte možnost si založit louku svou.

Výrazné květy kopretin vyhledávají nápadní motýli, například perleťovec velký

Původní rostliny jsou zárukou úspěchu

Do přírodní zahrady je, podle odborníků, nejvhodnější ta vegetace, která by tam rostla, kdyby pozemek nebyl nikdy dotčen lidskou rukou. To znamená vysázet takzvaně původní rostliny. To jsou ty, které se na našem území vyvíjely tisíce let a jsou dokonale přizpůsobeny místním půdním i klimatickým podmínkám, tzn. dešťovým srážkám, ročním obdobím, půdě. Všechny tyto podmínky jsou zakódovány v genech rostlin, proto rostou tak snadno, pokud člověk neničí podmínky a vztahy, na které jsou zvyklé, ale naopak jim je vytvoří.

Jaké rostliny si vybereme?

Výběr původních rostlin, které můžete pěstovat v přírodní zahrádce je obrovský a dokonce mnoho krásných bylin se v zahrádce usídlí samo. Běžně je pampeliška či jitrocel v kultivované zahradě považován za plevel, ale k přírodě prostě patří. Z lučních květin přichází v úvahu například čičorka pestrá (Coronilla varia), dobromysl obecná (Origanum vulgare), hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca), hrachor luční (Lathyrus pratensis), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), jahodník obecný (Fragaria vesca), jestřábník oranžový (Hieracium aurantiaca), různé druhy jetelů, jitrocele, zvonků a travin. Kompozici lze doplnit i  letničkami a dvouletkami, které se množí samovýsevem. Dávejte přednost spíše původním druhům, ale využijte i druhy cizí, osvědčené.

V pestré luční zahradě se rostliny přizpůsobují místní vlhkosti a množství světla
Výhody přírodní zahrady Téměř bez práce (nepočítáme-li založení) si vytvoříte nenáročnou, vytrvalou a překrásnou voňavou louku, kam se budou rádi vracet motýli, ptáci a ostatní živočišné druhy. Budete se mít stále na co dívat a obdivovat a hlavně – budete mít čas si zahradu užít. Údržba spočívá pouze v sečení a o zálivku se postará sama příroda.
Suchá stráňka

Je určena především na výsušná a slunná místa, také do písčitých a snadno vysychavých míst. Dobře obstojí i na zalévané střešní zahradě. Na sušších místech vytvoří pestrou nižší louku. Na vlhčích místech naroste do bujného porostu.

Luční rostliny jsou kombinovány s hustým travním porostem

Kopretinová louka

Vysoký podíl kopretiny bílé určuje nápadný a typický výraz tohoto porostu. Osivo je vhodné pro založení loučky v nejrůznějších klimatických a půdních podmínkách. Louka samovolně časem přijímá další luční druhy.

Vlhká louka

Bohatství a krása této louky nejlépe vynikne na  vlhkých místech. Díky množství druhů obsažených ve směsi semen můžete osít i plochy s rozdílnou vlhkostí. Výsledný porost pak bude odrazem vláhy v půdě a bude připomínat přirozené střídání vlhkomilných a sušších společenstev.

ab
ab
ab
ab
ab