Kategorie

WATENVI - to je mezinárodní vodohospodářský a ekologický veltrh konající se v Brně. Letos 26.-28.5. 2009

Watenvi, to je mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh , který se bude věnovat legislativě a financování projektů.

Kdy: 26.-28. května 2009

Kde: Brno - Výstaviště

WATENVI největší veletr zaměřený na vodní hospodářství

WATENVI je jedním z největších veletrhů ve střední a východní Evropě zaměřených na vodní hospodářství, nakládání s odpady a ochranu všech složek životního prostředí (ochrana ovzduší, ochrana půdního fondu, ochrana před hlukem atd.). Tvoří je Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE (VOD-KA) a Mezinárodní veletrh technologií pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Oba veletrhy se budou v roce 2009 konat v roce po patnácté. WATENVI jsou místem, kde se setkávají producenti ekologických systémů, čističek odpadních vod a řady dalších moderních technologií s jejich uživateli, kterými jsou z velké průmyslové podniky a také města, obce a státní správa.

Současné problémy vodohospodářů

Bude se hovořit zejména o současných problémech vodohospodářů. Tradičně se uskuteční v rámci veletrhu bohatý doprovodný program, který je určen nejen pro odborníky, ale také pro představitele měst a obcí. Diskutovat se bude o novém zákoně o vodách. Již nyní se vedou diskuse o novele zákona o vodách. Hovoří se také o tom, že se opět zvýší poplatky za odběr podzemní vody a vypouštění odpadních vod. A to nejen podle kvality, ale též podle množství. Watenvi, to je veletrh, který se bude věnovat  legislativě a financování projektů.
 Info; foto: BVV, www.bvv.cz
ab
ab
ab
ab
ab