Kategorie

Vyznejte se: Nový stavební zákon v praxi

Nová právní úprava stavebního zákona platná s účinností od 1.1.2007 mění některé léta zažité postupy povolování a užívání nejrůznějších staveb. V následujícím přehledu naleznete nejtypičtější případy změn, se kterými se stavebníci v praxi setkávají.
Podívejme se tedy na některé důležité změny v zákonu a na to, jak se promítnou do praxe:
S Raiffeisen stavební spořitelnou si již dnes můžete splnit své sny. Využijte nabídku výhodných úvěrů a stavebního spoření. Spolehněte se na perfektní servis, vstřícný přístup a v některých parametrech dokonce výjimečné podmínky! Přesvědčte se zde

Nepodsklepená novostavba rodinného domu do 150 m2 s jedním nadzemním podlažím a s podkrovím

Před 1.1. 2007 - nutnost získat stavební povolení, často zdlouhavé stavební řízení. Po 1.1.2007 - v případě, že se bude jednat o stavbu v zastavitelném území bez nutnosti budovat inženýrské sítě, podává se jen ohlášení stavebnímu úřadu (např. stavební pozemek se všemi inženýrskými sítěmi na hranici pozemku).

Některé stavby stačí podle nového stavebního zákona pouze ohlásit

Výstavba nové garáže pro osobní automobil

Před 1.1. 2007 - pro stavbu bylo nutné získat územní rozhodnutí a následně stavební povolení. Po 1.1.2007 - v případě, že garáž bude nepodsklepená a rovněž nevytápěná se zastavěnou plochou do 25 m2, postačí, pokud požádáte o územní souhlas (územní souhlas potvrdí, že stavba může v daném místě stát).

Zjednodušila se i právní úprava regulující výstavbu např. garáží

Výstavba kůlny či zahradního altánku

Před 1.1. 2007 - ohlášení na stavebním úřadě. Po 1.1.2007 - územní souhlas.

Možnost užívání nově postaveného rodinného domu

Před 1.1. 2007 - povinností stavebníka bylo získat kolaudační rozhodnutí a nutnost čekat na nabytí právání moci tohoto rozhodnutí. Po 1.1.2007 - povinnost oznámit stavebnímu úřadu alespoň 30 dnů předem, že hodláte stavbu užívat. Jakmile do 30 dní od oznámení neobdržíte od stavebního úřadu zákaz k užívání stavby, můžete se do ní s klidným svědomím stěhovat.

Nová elektrická, kanalizační a vodovodní přípojka

Před 1.1. 2007 - nutnost získat územní rozhodnutí a stavební povolení. Po 1.1.2007 - v případě, že délka přípojky nepřekročí 50 metrů, není třeba stavební povolení ani ohlášení, v ostatních případech musíte stavbu přípojky ohlásit.

Pokud do 30 dnů od podání oznámení neobdržíte od příslušného úřadu zákaz užívání stavby, můžete se stěhovat

Stavba oplocení

Před 1.1. 2007 - ohlášení na stavební úřad. Po 1.1.2007 - pokud neodděluje zahradu od veřejného prostranství, chodníku či silnice a plot má výšku do 1,8 m, není třeba ohlášení ani stavební povolení, v opačném případě se poraďte na stavebním úřadě.

Nová studna

- nedošlo ke změně – nutno podat žádost o stavební povolení

Rekonstrukce rodinného domu se zastavěnou plochou do 150 m2, se sklepem do hloubky tří metrů, do dvou nadzemních podlaží a s podkrovím

Před 1.1. 2007 - pokud se nezasahovalo do nosných konstrukcí, neměnil se vzhled ani způsob užívání domu, stačilo ohlášení na stavebním úřadě, jinak se muselo žádat o stavební povolení. Po 1.1.2007 - pokud se nezasahuje do nosné konstrukce a nemění se vzhled, například zůstává stejná barva domu, ani způsob užívání domu a rekonstrukce nemůže negativně ovlivnit životní prostředí a požární bezpečnost, není třeba ohlášení ani povolení. Vestavbu podkroví, kterou se nebude měnit vzhled stavby, musím ohlásit na stavebním úřadě, protože měním způsob užívání části stavby.

Při stavbě studny musíte i nyní žádat o stavební povolení

Rekonstrukce jádra v panelovém domě nebo přemístění příček

Před 1.1.2007 - pokud se nezasahovalo do nosných zdí, stačilo ohlášení, jinak bylo třeba stavební povolení. Po 1.1.2007 - pokud přestavba nezasáhne nosné zdi a rekonstrukce nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost, není třeba stavební povolení ani ohlášení. Pokud stavba zasáhne nosné zdi, je třeba stavební povolení.

Výměna oken

Před 1.1.2007 - při výměně dřevěných oken opět za dřevěná, stačilo ohlášení na obecním úřadě, v jiném případě bylo třeba stavební povolení. Po 1.1.2007 - v případě výměny oken za jiná stejného vzhledu není třeba stavební povolení ani ohlášení. Ale např. u výměny plastových oken za původní dřevěná, musíte provést ohlášení na stavebním úřadě.
Poplatky - ohlášení - zdarma - územní rozhodnutí - 1 000 korun - stavební povolení - 300 až 3 000 korun podle složitosti stavby - autorizovaný inspektor - podle dohody se stavebníkem
ab
ab
ab
ab
ab