Kategorie

Vyznejte se: Nový stavební zákon, 1. díl

S účinností od 1.1.2007 začal platit tolik očekávaný nový stavební zákon – zákon číslo 183/2006 Sb. Nový stavební zákon by měl pomoci rozmachu bytové výstavby a usnadnit spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Oproti předchozí právní normě obsahuje nový zákon řadu podstatných změn.
V rámci nové úpravy stavebního zákona  mnoho stavebníků očekávalo, že se stavební řízení zjednoduší a zrychlí - vždyť příprava stavby v minulosti mnohdy trvala déle než její samotná realizace. Podívejme se tedy blíže na změny, které zákon skutečně přinesl.

Připravovanou stavbu stačí podle nového stavebního zákona pouze ohlásit

S Raiffeisen stavební spořitelnou si již dnes můžete splnit své sny. Využijte nabídku výhodných úvěrů a stavebního spoření. Spolehněte se na perfektní servis, vstřícný přístup a v některých parametrech dokonce výjimečné podmínky! Přesvědčte se zde

Stavíme rodinný dům: jednodušeji?

Ten, kdo chtěl postavit rodinný dům před 1.1.2007, musel projít mnohdy zdlouhavým územním a stavebním řízením a následně netrpělivě čekat na samotné stavební povolení s doložkou nabytí právní moci. Až poté mohl stavbu realizovat. Stavebníci, kteří hodlají stavět podle nového stavebního zákona, mohou svoji stavbu "jen ohlásit", pokud ovšem splní všechny stanovené podmínky. Zákon takto například umožňuje stavět nejběžnější rodinné domky do 150 m2 zastavěné plochy (s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím včetně), rekreační chaty, bazény a zimní zahrady. Podmínkou však je, že tyto stavby musí být umístěny v zastavěném území nebo na ploše vymezené v územním plánu pro zástavbu. Dále se posuzuje, zda nevyžadují nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu a jsou v souladu s obecnými požadavky na výstavbu předmětné stavby.

Ohlášení stavby musí být učiněno na vyhláškou stanoveném formuláři

Co vyžaduje "ohláška"

K ohlášení, které podáte na místně příslušný stavební úřad, předložíte mimo jiné projektovou dokumentaci a doklad o tom, že jste o stavbě informovali sousedy s tím, že proti ní nic nenamítají. Stavební úřad vaše ohlášení posoudí a pokud vám do 40 dnů od jeho doručení stavbu nezakáže, znamená to, že se do stavby můžete pustit. Při tom platí, že souhlas platí jeden rok, během nějž se musí stavba zahájit. V opačném případě nezbývá než podat ohlášení se všemi dokumenty znovu. Od nového roku rovněž platí, že každé podání musí být učiněno na vyhláškou stanoveném formuláři, který občan obdrží na příslušném stavebním úřadě, popř. si jej bude moci vytisknout a vyplnit z internetových stránek ministerstva pro místní rozvoj či webových stánek města, kde žije. Najde tam rovněž i seznam všech nezbytných příloh. Poněvadž nový zákon a všechna pravidla ještě nejsou dostatečně vyjasněná, lze jen doporučit, aby stavebník vše před zahájením stavebního řízení předběžně konzultoval se stavebním úřadem v místě svého bydliště.
ab
ab
ab
ab
ab