Kategorie

Vyznejte se: Jak se postavit k nabídce převodu obecního bytu, I. část

Téměř jistě se každý z nás alespoň jednou za život setká s tím, že kupuje či naopak prodává nějakou nemovitost. Málokdo si ovšem uvědomuje, že hranice mezi úspěšnou a neúspěšnou transakcí je vskutku velmi tenká.
 
 

Složitá je zejména problematika převodu celých bytových domů, popř. v nich vytvořených bytových jednotek z majetku měst a obcí. V těchto případech by vám v rozhodování mohly pomoci následující informace.

Víte, kdy máte právo koupit si svůj byt?

Převod bytových domů jako celků či jen jednotlivých bytů je vskutku složitý právní problém. Mnoho nájemníků bydlících v bytových domech, které jsou ve vlastnictví měst a obcí, mají i nemají možnost si svůj prozatím nájemní byt koupit v rámci privatizace bytového fondu, která v mnoha městech právě probíhá. Tato skutečnost vyplývá zejména ze zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.

Celý dům, nebo jen byt?

V případě, že se stávající vlastník rozhodne prodat celý dům jako jeden celek, nemají oprávněni nájemci přednostní právo koupě nemovitosti. Výběr kupujícího je pouze na vlastníkovi domu, stejně jako stanovení prodejní ceny a případných podmínek prodeje. Platí, že kupujícím může být kterákoliv fyzická nebo právnická osoba. Opačná situace, pro stávající nájemníky daleko příznivější, nastává v případě, že se stávající vlastník rozhodne prodat byty nebo nebytové prostory jako přesně vymezené jednotky podle jíž výše zmíněného zákona. Stávající vlastník musí totiž nabídnout byt oprávněnému nájemci bytu, a to ve formě písemné nabídky prokazatelně doručené nájemci. Nájemník od této chvíle nesmí dlouho otálet, protože ode dne doručení této nabídky začíná běžet šesti měsíční lhůta. V tomto období je nájemník bytu chráněn a nesmí být uskutečněn prodej bytu jiné osobě. Šesti měsíční lhůta je lhůta vyplývající ze zákona a nelze ji nijak zkrátit ani ze strany budoucího kupujícího, ani ze strany budoucího prodávajícího.

Povinné náležitosti zaslané nabídky

Písemná nabídka vlastníka bytu (domu) k převodu vlastnictví jednotky ve prospěch stávajícího nájemce, musí obsahovat: • označení budovy nebo domu údaji podle evidence katastru nemovitostí, • číslo jednotky včetně jejího pojmenování a umístění v budově, • popis bytu a jeho příslušenství, jejich podlahová plocha a popis vybavení bytu • stanovení spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na společných částech domu včetně stanovení spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na společných částech domu, které jsou společné vlastníkům jen některých jednotek, • označení pozemku, který je předmětem převodu vlastnictví nebo předmětem jiných práv, • práva a závazky týkající se domu, jeho společných částí a práva k pozemku, která přecházejí z dosavadního vlastníka budovy na vlastníka jednotky, • nabídka musí dále obsahovat půdorys všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu jednotek, s údaji o podlahových plochách jednotek a společných částí domu.

ab
ab
ab
ab
ab