Kategorie

Výpis z katastru? Máte několik možností

Především záleží na tom, k čemu výpis z katastru nemovitosí potřebujete. Všechny tři varianty - bezplatné nahlížení do katastru nemovitostí, dálkový přístup i osobní návštěva mají své výhody i nevýhody.
 

Například pro osobní potřebu a informaci vám bude jistě stačit bezplatné nahlížení do katastru nemovitostí, které je volně dostupné na internetu. Pokud ale potřebujete informace, které v bezplatném nahlížení nenajdete a nechcete jít na katastr osobně, stačí se zaregistrovat a využít placeného dálkového přístupu. Pro ty, kteří výpis potřebují jako přílohu smluv a jiných dokumentů, je jedinou možností osobní návštěva.

Jak najít potřebné informace

V katastru nelze vyhledávat podle identity vlastníka. Chcete-li zjistit informace o budově, bytě nebo parcele, musíte přesně identifikovat konkrétní nemovitost. V případě parcely musíte zadat katastrální území (ve větších obcích specifikujte i její část, roletka vám pomůže) a tzv. parcelní číslo. V případě budovy musíte zadat obci, část obce a popisné nebo evidenční číslo budovy. Pouze orientační číslo tedy nestačí. Pokud neznáte popisné či oritnační číslo či jinou část údajů, které katastr potřebuje k vyhledání informací, pomůže vám registr adres ČR.

Bezplatné nahlížení do katastru

Na adrese nahlizenidokn.cuzk.cz si můžete zdarma prohlížet vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek evidovaných v katastru nemovitostí (KN) a také informace o stavu řízení. Abyste se k údajům dostali, nemusíte se nikde registrovat ani nic platit. Vyhledávat můžete podle parcel, budov nebo bytových jednotek. Hledáte-li parcelu, musíte znát název katastrálního území, ve kterém leží, nebo jeho číslo. Hledáte-li budovu nebo bytovou jednotku, pak stačí znát název obce a číslo popisné (tzv. modré číslo), příp. číslo bytové jednotky v rámci domu.

Dálkový přístup ke katastru nemovitostí

Od roku 2001 umožňuje katastr nemovitostí dálkový přístup k aktuálním údajům. Pro jeho využívání je nutná registrace a zaplacení správního poplatku. Ovšem s dovětkem, že takto získané informace jsou pouze informativní (tedy nezávazné), a nemohou být tedy použity jako podklad při dalších řízeních. Cena se odvozuje od počtu stran; jedna stránka A4, i započatá = 50 Kč. Účtuje se již nahlédnutí na stránku.

Dálkový přístup do katastru na zkoušku

Dálkový přístup na zkoušku je zdarma a prohlížet si budete fiktivní data. Stejné částky, které jsou vám "účtované" pouze kopírují vaše činnosti a nejsou vám tedy účtovány ve skutečnosti. Databáze, ze které dálkový přístup na zkoušku čerpá, je omezena, ale pro ilustraci a vyzkoušení  aplikace je množství informací dostatečné.

Založení účtu k dálkovému přístupu

Pokud budete často využívat katastr nemovitostí v rozsahu, který umožňuje pouze dálkový přístup (tedy bezplatné nahlížení vám nestačí), pak je dobré si vytvořit zákaznický účet na katastru nemovitostí, na který budou veškeré vaše výstupy účtovány. Založení zákaznického účtu je bezplatné, jak pro fyzickou, tak i právnickou osobu. Nejprve je potřeba vyplnit a podat písemnou žádost se všemi náležitostmi na nejbližší úřadovnu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Ůčet je aktivní zhruba 10 dní ode dne podání žádosti a stav účtu je možné kdykoli zjistit pomocí funkce "Výpis zákaznického účtu".

Výpis z katastru nemovitostí jako veřejná listina

Jediná možnost, jak získat údaje z katastru nemovitostí, které je možné použít u smluv a dalších právních úkonů, je oficiální žádost o výpis z katastru nemovitostí. Při osobní návštěvě (výpis je pak často zhotoven na počkání) nebo poštou - lhůta vyřízení je pak 30 dnů. Při osobní návštěvě se budete muset prokázat občanským průkazem a uvést účel (to platí i pro žádost zasílanou). Výpis je možné  získat také na kontaktních místech Czech POINT (vybrané krajské, městské a obecní úřady, Česká pošta, Hospodářská komora), u notářů, pomocí webového formuláře Czech POINT (E-SHOP). Výpis z katastru nemovitostí v takovém případě obdržíte poštou. Pro dohledání příslušného výpisu z katastru nemovitostí  postačí znát buď katastrální území a např. číslo popisné nebo číslo evidenční budovy, parcelní číslo pozemku, nebo jméno a datum narození vlastníka, případně IČ právnické osoby. Podání žádosti je zdarma, ale vyhotovený výpis je již zpoplatněn podle ceníku. Za vydání výpisu z katastru nemovitostí  se vybírá správní poplatek ve výši 100 Kč, za jednu kopii stránky formátu A4 zaplatíte 20 korun, za ověřenou kopii pak 50 korun. Sazebník najdete na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Informace o stavu řízení

Nahlížení do katastru nemovitostí také poskytuje informace o stavu probíhajícího řízení. Číslo řízení, které najdete na razítku listin podaných na katastru, zadejte do formuláře, vyberte příslušný katastrální úřad a typ řízení. Berte ale na vědomí, že nahlížení do katastru je pouze pro informativní účely, výstup není veřejnou listinou a nelze jej použít pro právní úkony.

Data z katastru i v elektronické formě

Kromě výpisů z katastru nemovitostí a informací o řízení můžete za poplatek získat data z katastru v elektronické formě (například digitální katastrální mapy a naskenované starší katastrální mapy), nejlépe při osobní návštěvě příslušného katastru s datovým médiem. On-line zasílání není běžné.

foto: www.thinkstockphotos.com
ab
ab
ab
ab
ab