Kategorie

Výhodné půjčky na bydlení získáte od státu – III. díl

V první a druhé části našeho seriálu jsme vás seznámili se základními - obecnými podmínkami tří úvěrů, které jsou poskytovány Státním fondem rozvoje bydlení (dále jen SFRB) pro podporu mladým lidem pořizujících si své bydlení. Nyní se podívejme na přímou použitelnost úvěrových prostředků získaných od SFRB.
Od počátku mylná by byla představa těch, kteří by se domnívali, že státem poskytnuté peníze mohou použít na vše, co s bydlením souvisí. SFRB má přísná kritéria, která jednoznačně definují, ke kterým účelům lze finanční prostředky poskytnout. Tím má být naplněn účel těchto půjček, která má pomoci mladým lidem k získání prvního bydlení.

Než požádáte o úvěr

Před tím, než o konkrétní úvěr požádáte, uvědomte si, že samotné čerpání prostředků úvěru musí proběhnout až po zaslání peněžních prostředků na účet příjemce úvěru. Úhrady provedené před datem přijetí prostředků na účet příjemce úvěru nelze uznat jako čerpání úvěru. Dále nezapomeňte, že všechny platby se hradí výhradně bezhotovostně (jen výjimečně jsou uznávány platby v hotovosti, bude-li účel použití prostředků doložen fakturou a příjmovým pokladním dokladem).

Vymezení účelu použití prostředků

Pro konkrétní představu vám na následujících příkladech budeme demonstrovat, jaké výdaje jsou pro jednotlivé druhy úvěrů přípustné. Pokud se váš požadavek ve výčtu objeví, nebudete mít žádné problémy s následným prokazováním účelnosti vynaložených prostředků. V opačném případě vám hrozí nejen finanční sankce, ale samozřejmě i povinnost použité peníze fondu vrátit.

Úvěr na výstavbu rodinného domu nebo bytu

  • Úvěr poskytnutý na výstavbu rodinného domu nebo bytu (úvěr až 200 000 Kč, nebo až 300 000 Kč) lze použít na úhradu těchto položek: · celé stavby „na klíč“ v souladu se stavebním povolením, · stavební práce vykonané v souladu se stavebním povolením, · stavební materiál, · fasáda, omítky, · garážová vrata, pokud je garáž součástí domu, · kotel ústředního topení, · tepelné čerpadlo, · centrální vysavač, · anténní a telefonní rozvody (antény, satelit), · zabezpečovací zařízení, · vnitřní i venkovní žaluzie, · okna, · výtah, schodiště, · pevně vestavěná kuchyňská linka + digestoř, sporák (varná deska, vestavná trouba) – tj. i vestavěné spotřebiče, · vestavěné skříně, · sanita – baterie, umyvadla, vany, sprchový kout, bidet, · obklady, dlažby, · linolea, plovoucí podlahy, lepené koberce, · vodovodní, kanalizační, elektrická, plynová přípojka (od hranice pozemku), · studna, čistírna odpadních vod, jsou-li uvedeny ve stavebním povolení jako součást stavby, · doprava výše uvedených předmětů a stavebních materiálů, · montáž výše uvedených předmětů.
  • Naopak úvěr nelze použít na úhradu nákladů na: · koupi stavebního pozemku, · projektovou dokumentaci, · statické či jiné odborné posudky, · inženýrskou činnost (stavební dozor), · venkovní úpravy okolí stavby – chodníčky, klepadla, venkovní zpevněné plochy, · venkovní bazén, · koberce, pokud nejsou přilepeny, · plot, · samostatně stojící garáž, kolna, · osvětlovací tělesa, · volně stojící nábytek – sedačky, stoly, křesla, pohovky, postele, skříně, vybavení koupelny – skříňky, pokud nejsou pevně vestavěné.

Úvěr na modernizaci rodinného domu nebo bytu

  • Úvěr poskytnutý na modernizaci rodinného domu nebo bytu (úvěr do výše až 150 000 Kč) lze použít na úhradu následujících položek (tučně vyznačené položky vyžadují stavební povolení nebo ohlášení místně příslušném stavebním úřadě):                                                                                                                                                                                                                  · připojení k veřejným sítím technického vybavení – rozvod vody, plynu, kanalizace, elektřiny, kabelový rozvod TV, telefonu, internetu; · stavební úpravy, při nichž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; · rozšíření stávajícího bytu o další místnosti (ne však vznik nové bytové jednotky); · výměna střešního krovu; · výměna oken měnících vzhled nemovitosti; · WC, koupelna - vyzdění umakartového jádra v panelové domě; · solární panely (sloužící pouze na ohřev vody a vytápění v rodinném domě); · ústřední topení; · dveře, podlahy, schodiště; · omítky; · venkovní žaluzie; · oprava komínových těles; · výměna, oprava a nátěr žlabů a odpadních dešťových svodů; · výměna oken za okna stejného tvaru a vzhledu; · rekonstrukce vnějšího pláště nemovitosti – např. fasáda, zateplení, sanace vlhkého zdiva, balkon; · výměna střešní krytiny a latí; · vybudování příslušenství – např. WC, koupelna v RD (baterie, umyvadla, vany, sprchový kout, bidet,obklady, dlažby, umývadlová skříňka); · vestavba kuchyňské linky a vestav.spotřebiče, vestavěné skříně; · tepelné čerpadlo; · zateplení lodžie; · výměna rozvodů elektřiny; · garážová vrata (v rodinném domě).
  • Úvěr nelze použít na úhradu nákladů na: · venkovní úpravy okolí stavby – chodníčky, klepadla, venkovní zpevněné plochy; · terénní úpravy; · přístupové komunikace; · přístavba neobytných místností (zimní zahrada, samostatně stojící garáž, kolna apod.); · oplocení pozemku; · krbová kamna; · přístavba, nástavba, vestavba v RD se vznikem nové bytové jednotky; · stavební úpravy, při nichž se mění vnější půdorysné nebo výškové ohraničení stavby; · rekonstrukce nebo vybudování ČOV, jímky; · studna; · volně stojící nábytek – sedačky, stoly, křesla, pohovky, postele, skříně; · vybavení koupelny – skříňky, pokud nejsou pevně vestavěné; · rekonstrukce objektu individuální rekreace, zemědělského stavení, technické vybavenosti, jiná stavba; · opěrné zdi proti sesuvům půdy; · koberce; · vnitřní žaluzie, veškeré osvětlení, klimatizace; · bezdrátový internet.

Kde získáte potřebné formuláře?

Formuláře žádostí k jednotlivým druhům úvěrů jsou žadatelům k dispozici na pracovištích SFRB, na Ministerstvu pro místní rozvoj a na pobočkách hypotečních bank a stavebních spořitelen. Žadatelé mohou také využít formulář žádosti uveřejněného na internetových stránkách www.sfrb.cz. Vyplněné žádosti doložené přílohami lze zasílat poštou na adresy: Státní fond rozvoje bydlení, Dlouhá 13, 110 00 Praha 1, Státní fond rozvoje bydlení, Dolní náměstí 9, 771 00 Olomouc.
ab
ab
ab
ab
ab