Kategorie

Výběr teplovzdušné vložky není jednoduchý

V dnešní době se vyrábí mnoho modelů teplovzdušných krbových vložek. V Evropě i přímo v České republice jsou výrobci krbových vložek, kteří nabízí široký výběr krbových vložek všech designů a kvalit. Každý zákazník si tak vybere krbovou vložku dle svého vkusu.

K výhodám krbových vložek patří úspornost jejich provozu a především příjemný zážitek spojený s pohledem do ohně.  Z ekonomického hlediska je topení v krbové vložce nejlevnějším způsobem topení, neboť dřevo je v našich podmínkách dostupné za příznivé ceny. Moderní kvalitní teplovzdušné krbové vložky mají vysokou účinnost (lze říci od 80% výše) a jejich spotřeba dřeva je relativně nízká. Vysoká účinnost zároveň zajišťuje ekologický provoz a nízké emise škodlivých látek do ovzduší. Navzdory častému názoru veřejnosti odborníci doporučují, aby teplovzdušná krbová vložka byla pouze sekundárním, tj. doplňkovým zdrojem tepla určeným především pro přitápění. Ve většině případů není vhodné, aby teplovzdušná krbová vložka byla hlavním a jediným zdrojem tepla v domě. Důvodů je několik: V porovnání s vytápěním prostřednictvím ústředního topení se teplo od krbové vložky šíří po vytápěném prostoru nerovnoměrně. Nejvíce tepla je přímo u krbové vložky a s rostoucí vzdáleností od ní teplota klesá. Situace je obdobná, i když uživatel použije rozvody teplého vzduchu do dalších místností. Trvalé topení v krbové vložce s sebou nese určitou míru znečištění interiéru. Z dřeva se v místnosti uvolňují drobné kousky, piliny a prach. Také proto tedy není obecně vhodné používat krbové vložky jako hlavní zdroj tepla v domě s trvalým používáním.

Výměna a údržba teplovzdušné vložky

Při pořízení teplovzdušné krbové vložky je důležité myslet na to, že se stane pevnou součástí interiéru a že bude používána po relativně dlouhou dobu. Výměna nevhodně zvolené krbové vložky s sebou vždy nese komplikace v podobě bourání obestavby, znečištění interiéru a omezení možnosti používání dané místnosti, obvykle obývacího pokoje. Pořízení nevhodné krbové vložky a její následné vybourání a výměna za novou je samozřejmě také drahou záležitostí. Nejčastěji má nevhodný výběr krbové vložky dvě podoby. Prvním případem je, že krbová vložka má příliš velký výkon pro daný prostor. Stavební materiály dnešních domů jsou vysoce kvalitní a tepelné ztráty domů nízké. Většina uživatelů žádá krbovou vložku velkých rozměrů, aby bylo dobře vidět na oheň. S rozměrem krbové vložky však roste i její výkon. Příliš velký výkon způsobuje v místnosti neúměrně vysokou teplotu a podstatně tak snižuje komfort uživatele. Druhým případem je pořízení málo kvalitní krbové vložky. Její výhoda je na první pohled patrná v její ceně. Nízká cena se projevuje v kvalitě krbové vložky. Velmi často je vyrobena z tenkého plechu a její pohyblivé části nevydrží delší používání. Takové krbové vložky mají kratší životnost a nakonec se stávají nepoužitelnými. Krbové vložky jsou typickým příkladem výrobku, u kterého beze zbytku platí rčení „Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci.“ Z výše uvedených důvodů je při výběru krbové vložky vždy nutné poradit se s odbornou kamnářskou firmou, která pomůže s výběrem krbové vložky a zároveň krbovou vložku odborně nainstaluje. Při výběru samotné krbové vložky by měl být kladen důraz především na její kvalitu, aby dlouhá léta fungovala bez problémů a bez potřeby oprav či dokonce výměny. Snadnou pomůckou při výběru krbové vložky je délka záruky nabízené výrobcem. Článek vzniknul s laskavým přispěním odborníků na Krby z firmy Flamen.

ab
ab
ab
ab
ab