Kategorie

Výběr místa, kde se bude krásně žít

Výběr místa, kde se bude krásně žít
Při výběru parcely hrají roli zejména praktické aspekty, jako je poloha, cena, velikost, tvar nebo infrastruktura. Existují však i pohledy odlišného rázu. Jak parcela působí na naši psychiku a jaká energie z ní vyzařuje.
 

Patříte-li mezi senzitivní jedince, určitě znáte situace, kdy se někde cítíte dobře, přirozeně a uvolněni, aniž byste věděli proč a naopak na jiných místech se cítíte unavení a podráždění. Právě na tyto pocity je dobré brát zřetel. Odborníci hovoří o přímé souvislosti mezi zdravím rodiny a místem, v němž bydlí. Určité jevy na nás mohou působit, aniž bychom si toho všimli. Jedná se o různá záření, patogenní zóny a podobně.
 

Patogenní zóny

Na lidský organismus působí elektrická a magnetická pole, vibrace a radiace, které často vůbec nevnímáme. Naše buňky však vedou s těmito činiteli vnitřní boj, čímž dochází ke snížení jejich produktivity. Dlouhodobým působením se buňka oslabuje a zamořuje se jedovatými odpady z neznámých chemických reakcí. V konečné fázi může dojít až k nezvratnému poškození struktury buňky a následně k jejímu zničení.
 

Geopatogenní zóny

Geopatogenní zóny jsou známy již tisíce let a první zmínky o nich pocházejí z Číny. Někdy jsou označovány jako dračí žíly. Objevují se v místech, kde je zemská kůra porušená nebo se stýkají horniny s různými fyzikálními vlastnostmi. Tyto zóny patří mezi geologické zóny a nemusí na všechny působit stejně negativně.
Tyto zóny můžeme změřit buďto pomocí přírodních nástrojů - proutků či virgulí, nebo za pomoci moderní techniky. Zóna je měřitelná pomocí přístroje, který zjistí hodnotu elektrického a magnetického pole Země. Lze také použít gamaspektrometr, který měří aktivitu záření gama-beta.
 

Vodní zóny

Vodní zóny vznikají vlivem tekoucí podzemní vody. Ta narušuje svým prouděním přirozený magnetismus země. Příznaky negativního působení se projevují například chronickou únavou, poruchou spánku, migrénami, dále bolestmi v kříži nebo nemocemi ledvin. Před stavbou domu je dobré tato místa prověřit a v případě pozitivního nálezu se jim vyhnout.
 
 

Hartmannovy pásy

Tyto pásy vedou ve směru světových stran, od severu k jihu a od západu k východu. Jedná se o velmi krátké vlny kosmického záření. Jejich šířka je 30 cm a jsou od sebe vzdáleny 1 – 10 metrů. V místech, kudy pásy procházejí a především v bodě jejich křížení, můžeme pociťovat psychické i fyzické potíže.
 

Curryho pásy

Podobně jako Hartmannovy pásy tvoří Curryho pásy jakýsi energetický plášť nad zemí. Oproti výše uvedeným Hartmanovým pásům procházejí diagonálně, nakloněny o 45 stupňů, tedy od severozápadu k jihovýchodu a od severovýchodu k jihozápadu. Bývají široké asi 50 cm a vyskytují se ve vzdálenostech 3,5 metrů.
 
 

Elektromagnetický smog

Kolem elektrického vedení vzniká nízkofrekvenční záření. Abychom minimalizovali vliv působení elektromagnetického záření, je dobré postavit dům alespoň 400 metrů od 400 kilovoltového vedení, 250 metrů od 220 kilovoltového vedení, 130 metrů od 110 kilovoltového vedení a 80 metrů od vedení o síle 22 kilovoltů. Nezapomínejme však, že podobná pole vznikají i kolem elektrospotřebičů umístěných v naší domácnosti. Zejména v ložnici poblíž postele by neměly zůstávat elektrospotřebiče v síti.
 
 
 
ab
ab
ab
ab
ab