Kategorie

V zimě vás zahřeje teplo krbu

 Krby reprezentují moderní, ekonomické a ekologické zdroje tepla, a proto není divu, že se stále více objevují v našich domovech. Prvopočáteční investice bude sice větší, zanedlouho se vám ale jistě vrátí.

Otevřený, nebo uzavřený?

Vlastníci otevřeného krbu dobře  vědí, že se u takového krbu příliš neohřejí. Vytopit celý dům tímto způsobem je naprostá utopie, protože tepelná účinnost krbu se pohybuje jen kolem deseti procent. Chcete-li topit v krbu jen čas od času, má otevřené ohniště své opodstatnění. Spotřebu dřeva je vyšší, ale od plamenů a vůně dřeva nejste ničím izolováni – můžete tak nechat proniknout nenahraditelnou atmosféru přímo do místnosti a potažmo i do celého domu. Z čistě praktických důvodů uvažujte o krbech uzavřených. Jejich tepelná účinnost se pohybuje kolem 80 % i více, navíc existuje možnost za pomoci teplovodních rozvodů dostat teplo do celého domu. Vlastníci otevřených krbů po přečtení výše uvedeného nemusí propadat beznaději. I do starých otevřených krbů lze totiž umístit krbovou vložku. Krbová vložka způsobí, že krb lépe topí a má podstatně menší spotřebu dřeva, popř. dřevěných briket než otevřený krb. Další nespornou výhodou je skutečnost, že zůstává jen minimální množství popela, který použijete např. ke kompostování. Obsluha krbové vložky není náročná a naučí se ji každý. O případné „rekonstrukci krbu“ se raději poraďte s odborníkem. Krbová vložka musí být dvouplášťová a zabírá určitý vnitřní prostor. Odborník posoudí, zda vám po zabudování vložky zůstane dostatečný prostor pro dvířka s keramickým sklem. Odborná firma si stávající těleso poměří (mj. velikost ohniště, tah komínu) a vyrobí krbovou vložku na míru.

Za kvalitu si připlatíte

Současná široká nabídka krbů a firem nabízejících kompletní služby v této oblasti dovolí vybrat si každému zájemci. Obvykle se prodávají typizované výrobky, zákazník si však může objednat i krb na zakázku. Cena závisí na několika faktorech – použitém materiálu, technickém a výtvarném řešení a v neposlední řadě na firmě, která provádí instalaci. Opět lze jen doporučit, abyste výběr krbu prokonzultovali s nezávislým odporníkem. Dobrým výběrem se dá ušetřit až několik tisíc korun, v opačném případě se můžete nechat napálit a cena nebude odpovídat požadované kvalitě.

Nezapomeňte na komín!

Předpokladem dobře fungujícího krbu je funkční komín s dostatečnými technickými parametry (průměr 20 cm, tahová výška 5 m). Abyste mohli teplo rozvádět po celém domě, potřebujete nejen dvouplášťovou vložku, ale rovněž teplovzdušné rozvody a ventilátory. Teplo bude cirkulovat po místnostech celého domu v relativně krátkém čase a hlavně s významnou finanční úsporou. Vytápění pomocí teplovzdušných rozvodů je vhodné zřídit zejména tam, kde se dům teprve staví, a vždy s ohledem na skutečnost, že se jedná o alternativní zdroj tepla. Výpočty ukazují, že se dá ušetřit 30–40 % nákladů za topnou sezónu. Budovat nové rozvody ve starém domě si dobře rozmyslete a poraďte se s odborníky. Mohlo by se stát, že náklady vynaložené na instalaci nebudou odpovídat hodnotě uspořeného tepla. Jestliže toužíte po krbu, ale k vytápění používáte plynový či jiný kotel, lze použít krbovou vložku s uzavřeným ohništěm doplněnou o výměník tepla s cirkulací vody. Toto řešení je ideální pro kombinování s centrálním topením. Pro chladnější podzimní dny stačí vhodit pár polínek do krbu a zatopíte si v celém domě za pár korun, protože systém je napojen na klasické radiátory. Klesne-li teplota níže, stačí přepnout na klasický plynový kotel. Samotný provoz krbu bývá velmi levný. Pro topení v krbu používejte dřevo z listnatých stromů, tvrdé a s nízkou mírou vlhkosti – buk, dub, bříza, jasan, habr. Míra výhřevnosti je tím vyšší, čím sušší je dřevo a čím větší má hustotu. Nepoužívejte dřevo z jehličnanů – obsahuje hodně smůly, která hořením nadměrně znečišťuje kryt i komín a navíc může tzv. prskat. Nepřikládejte dřevo, které bylo již natřené nebo napuštěné. Hoření z něho uvolňuje jedovaté spaliny! Některé krbové vložky mohou využívat nejen dřevo, ale také uhlí. K tomu je ovšem potřeba tepelná pojistka, protože uhlí má větší výhřevnost než dřevo.

Krb = nábytek

Přemýšlíte-li o tom, že si krb pořídíte, uvědomte si, že si vlastně kupujete kus nábytku, se kterým nebudete moci volně disponovat dle vašich představ. Proto při jeho výběru zvažte nejen vzhled a velikost, ale také jak zapadne k do celkové atmosféry interiéru.

ab
ab
ab
ab
ab