Kategorie

Údržba střechy po zimě

Které střešní krytiny nejvíce trpí? U každé střechy je to jiné. V každém případě je ale vhodné střechu po zimě zkontrolovat.

Co musíte zkontrolovat?

Začneme ale hezky od začátku. Co pro nás střecha vůbec znamená? A jaké máme typy? Je mnoho definicí pro střechu. Říká se o ní, že nám dělá domov, říká se o ní, že je architektonickým ukončením stavby, říká se, že kromě estetiky je její hlavní funkcí ochrana stavby jako takové proti živelným pohromám, proti nežádoucím účinkům srážkové vody a sněhu. Musí být navržena a provedena tak, aby odolávala nejrůznějším vlivům. Do střechy i střešního materiálu se vyplatí investovat. V první řadě je třeba vybrat vhodný tvar střechy, správný druh krytiny a podle toho i sklon střešních ploch. Základním tvarem střechy je střecha sedlová.
 

Podle tvaru střechy

Střechu sedlovou však můžeme stavět jen nad půdorysem jednoduchým – čtvercovým nebo obdélníkovým. Výhodou této střechy je nenáročnost na montáž, nejsou na ní kritická místa jako například úžlabí nebo nároží a její údržba je vcelku snadná. Další typy střech jsou: pultová, valbová, stanová, polovalbová, mansardová.
 
Tvar střechy většinou navrhuje architekt dle dispozice, výběr krytiny je již na vás jako zákazníkovi. Výběr krytiny je jedno velké dobrodružství. Neustále existuje rivalita mezi betonovou a pálenou taškou. Tady je každá rada drahá. Většinou se každý rozhodne podle doporučení známých nebo si nechá poradit firmou. Oba druhy mají své výhody a nevýhody.
 

Výhody a nevyýhody různých typů krytiny

Betonová taška

Výhoda: betonové tašky mají výbornou prodyšnost. Mají také dlouhou životnost.
Nevýhoda: nevýhodou betonových tašek je jejich větší hmotnost.

Pálená taška

Pálené tašky jsou vhodné téměř pro všechny typy střech s výjimkou střech rovných. Systém dvojitých drážek v hlavové i boční části ražených tašek zaručuje mimořádnou ochranu a bariéru proti vnikající vodě, vířivému sněhu a prachu. Pálená taška tak více ochraňuje podstřešní konstrukce proti působení vlhka a lze ji použít ve velmi nízkých sklonech a v jakékoliv nadmořské výšce. Tvárnost hlíny umožňuje vyrábět velmi širokou různorodou škálu modelů různých tvarů a ozdobných doplňků, kterými je možné vytvořit z každé střechy jedinečný originál.
 

Asfaltové šindele

Jsou určeny především pro stavby, kde nedovoluje konstrukce krovu vysokou zátěž krytiny, dále pro stavby, kde je třeba zohlednit nízkou cenu a kvalitu. Asfaltové šindele jsou díky vynikajícím technickým vlastnostem a estetické hodnotě schopny uspokojit nejrůznější architektonické požadavky a současně zaručují odolnost vůči atmosférickým vlivům, dlouhou životnost, minimální nároky na údržbu, snadnou a rychlou pokládku.

Plechové střešní krytiny

Plechové taškové tabule jsou ideálním řešením lehké krytiny. Mají výborné mechanické vlastnosti a vzhledem jsou podobné klasické taškové krytině. Plechové taškové tabule jsou vhodné nejen pro rekonstrukci starých střech, ale i na nové stavby. Jednou z mnoha výhod tabulí je jejich nízká hmotnost, což v některých případech umožňuje jejich kladení přímo na stávající krytinu. Základním materiálem taškových tabulí je ocelový, žárově pozinkovaný plech, který je na horní straně potaženou vrstvou polyesteru. Spodní strana je chráněna vrstvou polyesterového laku. Tento systém má dlouholetou životnost a nevyžaduje žádnou údržbu.

Plastové šindele

Jsou vhodné pro použití při výstavbě, rekonstrukci rodinných domů, rekreačních zařízení, chat apod. Vzhledem kopírují přírodní materiály. Jsou vhodné i v památkově chráněných oblastech. Mají velmi nízkou hmotnost, zabraňují poškození například z krupobití či prošlápnutí.
 

Časté problémy střech po zimě

Pokud je střecha jako celek špatně navržena nebo neodborně provedena, může sníh způsobit značné škody. Poškozené tašky, úžlabí, zdeformovaná střešní okna, ohnuté okapní žlaby nebo vytržený hromosvod. To vše je třeba zkontrolovat a nechat opravit. Řešením pro příští zimu je potom nainstalovat správné protisněhové zábrany podle druhu krytiny, podle tvaru střechy a sněžné oblasti. To už je ale otázka pro projektanta, aby navrhl taková na střeše opatření, která zabrání nesprávnému hromadění a sjíždění zledovatělého sněhu po střeše.
ab
ab
ab
ab
ab