Kategorie

Udírny a grily, 4. díl: Udírna a zahradní gril dohromady

Pokud váháte mezi pořízením udírny, či zahradního grilu, vězte, že si nemusíte dlouho lámat hlavu. Funkci udírny i zahradního grilu lze totiž spojit do jednoho objektu. A ten si ke všemu dokonce můžeme zhotovit i sami.
Udírna je umístěna pod betonovou deskou, která tvoří dno krbu. Kouř z udírny se reguluje klapkou a odvádí se do komínu krbu. Z topeniště se vede kouřovodem dlouhým 1 metr kouř do udírny, a odtud zase přes regulační klapku do zděného komína a z něj do plechového komína krbu. Ohniště je položeno na betonové desce, která tvoří strop udírny. Na ní leží mřížka. Na stěně komína udírny je připevněna plechová digestoř s komínem odvádějícím kouř z krbu.

Stavba

Nejprve vyzdíme nebo vybetonujme pod vlastní udírnou i pod zděným komínem udírny základ, který zakončíme betonovou deskou o tloušťce asi 12 cm. V ní vynecháme čtvercový otvor 12 x 12 cm, do kterého zaústíme kouřovod vyzděný z cihel. Vlastní spalovací komoru s ohništěm také vyzdíme z cihel. Její přední stranu opatříme plechovými dvířky, kterými budeme regulovat přívod vzduchu k hořícím polenům.

Udicí komora

Na betonovou desku vyzdíme z cihel udicí komoru. V její boční stěně nad kouřovodem vynecháme otvor, který opatříme kovovým rámečkem určeným k osazení dvířek. Do spáry pod poslední vrstvou cihel nezapomeneme zazdít několik ocelových tyček, které budou sloužit jako háčky k zavěšení masa.

Železobetonové dno krbu

Stranou si vybetonujme železobetonovou desku, kterou přeneseme nad udírnu. Deska bude tvořit poklop udírny a zároveň dno krbu. Její šířka by měla být minimálně 5 cm. Nelekejte se, váha poklopu bude kolem 100 kg.

Komínový průduch a kouřovod

Dále vyzdíme komínový průduch a zadní krbovou zeď. Do první spáry komína osadíme regulační klapku z plechu. Na rukojeť klapky navlečeme rourku a do zadní stěny ji zazdíme tak, abychom jí mohli volně otáčet. Komínový průduch také zakryjeme betonovou deskou a zaústíme jej do plechového kouřovodu krbu. Kouřovod krbu spolu s digestoří připevníme na cihelnou stěnu na každé straně třemi vruty. Na komín posadíme plechovou stříšku. Na dno krbu rozmístíme podle potřeby cihly, na kterých bude uložena mřížka. Nezapomínejme však, používat můžeme buďto krb nebo udírnu, ne obojí dohromady.
Známe celkem tři druhy uzení: 1. studeným kouřem (20 ºC) 2. teplým kouřem (60 ºC) 3. horkým kouřem (100 ºC)

Jak správně udit?

Maso musíme před vložením do udírny namočit do teplé vody (cca 50ºC). V lázni je ponecháme půl hodiny až hodinu, po vytažení je necháme okapat a zavěsíme do udírny. V doma postavených udírnách se nejčastěji využívá uzení horkým kouřem. Maso prochází fází osušování, kdy se povrch masa prohřeje a vysuší, aby se stejnoměrně a rychle vybarvilo. Poté následuje zakuřování. Na dobře osušené maso přivedeme co nejhustší kouř. Toho dosáhneme zasypáním ohně pilinami, které můžeme případně pokropit i vodou. Poslední fází je vypalování. Když se maso dostatečně zbarví, doudíme jej kouřem z tvrdého dřeva. Maso musíme otáčet a teplotu v udicí komoře hlídat pomocí teploměru. K uzení nejčastěji používáme dřevo z buku, jabloně nebo hrušky. Pozor na švestku, způsobuje nahořklou chuť masa.
ab
ab
ab
ab
ab