Kategorie

Tiché budovy z vápenopískových tvárnic

Na pracovištích, stejně jako v našich domovech přispívá k naší pohodě a klidu ticho. Hluk může totiž být příčinou nejen civilizačních nemocí, ale také „obyčejného“ stresu, podráždění a únavy – možná jste již někdy sami zakusili, jak nepříjemně je v budovách, kde jsou tzv. „papírové stěny. Důvodem zvýšené hladiny hluku v obytných stavbách je šíření zvuku uvnitř stavby, tedy mezi sousedními byty a místnostmi.

Zvuky kolem nás

Zvuk se může šířit dvěma způsoby: Vzduchem nebo konstrukcemi. Hlasy lidí, zvířat, hudba šum domácích spotřebičů, aut z ulice aj. jsou zvuky šířené vzduchem, slyšíme-li naopak kroky, klapnutí dveří, chůzi sousedů nad námi v patře nebo chůzi po schodech, jedná se o zvuky šířené konstrukcemi. Schopnost konstrukce tlumit zvuk šířený vzduchem nazývá vážená vzduchová neprůzvučnost – Rw. Rw udává útlum hluku v decibelech a čím vyšší je jeho hodnota, tím méně hluku proniká. Schopnost tlumení zvuků šířených konstrukcemi se pak nazývá vážená hladina kročejového hluku Lnw. Měří se také v decibelech, ale, narozdíl od Rw, čím je jeho hodnota nižší, tím je schopnost tlumení těchto zvuků vyšší.

Nadstandardní zvuková neprůdušnot

Jedním z materiálů, jimiž lze dosáhnout, jsou vápenopískové tvárnice, které se vyznačují mimořádnou zvukovou neprůdušností - stěna o tloušťce 250 mm vykazuje Rw = 54,6 dB. Jedná se o přírodní materiál, který je v zahraničí – např. v Německu, v Polsku a v Maďarsku - běžně používán již desítky let, na českém stavebním trhu je však jeho používání spíše novinkou. Stěny z vápenopískových tvárnic mají dobré zvukově izolační schopnosti i při minimální tloušťce zdiva a splňují požadavky ČSN 73 0532 na akustický útlum mezibytových stěn. Proto je možné je využít i u konstrukcí, které oddělují provozy s nadměrným hlukem. Index zvukové neprůdušnosti

Směs s výraznou pevností

Tvárnice jsou vyráběny ze směsi vody, vápna a křemičitého písku a díky vysoké únosnosti je lze využít pro zdění staticky namáhaných stěn, dělících stěn nebo pro nosné či ztužující konstrukce v bytových administrativních, komerčních nebo průmyslových stavbách. Dosahují pevnosti v tlaku minimálně 20 MPa, což jim umožňuje snést vyšší statické zatížení než běžné akustické stěny s podobnou zvukově izolační schopností, které mají tloušťku nap. 300 nebo 370 mm. Tím vzniká zisk užitného prostoru díky snížení zastavěné plochy, který, ve srovnání se stěnami o tloušťce 370 mm, může u větších budov představovat úsporu až několik desítek čtverečních metrů.

Teplo a přirozená regulace

Objemové změny v důsledku nasákavosti materiálu jsou prakticky identické s pórobetonem, proto při spojení se systémem Ytong nedochází k žádným nežádoucím statickým ani estetickým vadám celého konstrukčního systému. Mimo zvukové neprůdušnosti a pevnosti se vápenopískové tvárnice vyznačují také schopností přirozené regulace vlhkosti a schopností vysoké akumulace tepla v interiéru. Zdivo totiž vyjkazuje  vysokou tepelnou stabilitu a vnější nebo vnitřní změně teploty dochází k velmi pomalé změně teploty vnitřních konstrukcí. Díky svým vlastnostem tak vápenopísková stavba  splňuje nároky na výstavbu moderních pasivních domů.
ab
ab
ab
ab
ab