Kategorie

Tepelná čerpadla: Teplo ze země je to pravé, Úspory energií, 4.díl seriálu

Na základě nejnovějších průzkumů a testů se prokázali už dřívější ukazatelé – nejlepší možnost úspory nabízí čerpadla odebírající teplo ze země…
 

Vzduch či země?

Ukázalo se, že tzv. geotermální teplo (teplo obsažené v zemi) je mnohem výhodnější, než teplo ze vzduchu. Spotřeba elektrické energie u vzduchových čerpadel je o 26% vyšší než u čerpadel, která odebírají teplo právě ze země. S tepelným čerpadlem země-voda tak můžete uspořit až 75% energie!!!
 

Vyšší dotace

Na tepelné čerpadlo země-voda můžete získat dotaci 75 tisíc korun, kdežto na čerpadlo odebírající teplo ze vzduchu jen 50 tisíc korun. Důvodem je to, že čerpadla vzduch-voda mají horší topný faktor, vyšší provozní náklady a jsou méně ekologická. (Nezapomeňte, že abyste mohli získat dotaci, musí být původní zdroj tepla úplně odstraněn).
Podrobnější informace lze nejít zde: Státní dotace na tepelná čerpadla

Plošný kolektor či vrt?

Pořizovací náklady na tepelné čerpadlo země-voda jsou v podstatě stejné, jako u čerpadel vzduch-voda. Delší životnost a nižší spotřeba elektřiny je však oproti čerpadlům vzduch-voda zvýhodňuje. To však platí pro čerpadla odebírající teplo z plochy zahrady! Vrty se v některých případech až tak nevyplatí. Může se totiž objevit problém ve složení půdy, kupříkladu tam, kde se nachází písky a štěrky je vrtání obtížnější. Investice do samotného vrtu se tak může snadno zvýšit. Dále je také potřeba vyřídit stavební povolení. U čerpadel s plošnými kolektory je papírování mnohem snazší, problém může nastat jinde. Je třeba počítat s větší volnou plochou, je zapotřebí mít k dispozici 200 – 400 m2.
Další informace hledejte v tomto článku: Představujeme tepelná čerpadla 

Plošné kolektory

Ovšem i u plošných kolektorů mohou nastat potíže – pokud by geologické podmínky byly velmi nepříznivé, může být pořizovací cena vyšší než u vrtů! (potíž může být s velkými kameny, skálou apod.) Je třeba také dopředu zvážit, zda do budoucna plánujete výstavbu bazénu či garáže.
 
Tento systém funguje následovně – vcelku nízko pod povrchem zahrady jsou uloženy plastové hadice (1,2 až 1,5 m hluboko) naplněné nemrznoucí směsí, které přenáší teplo mezí zemí a tepelným čerpadlem. Někteří zájemci se obávali, zda nemohou kolektory zamrznout – výrobci toto odmítají. Výrobky z plastů jsou neustále ve vývoji a jsou schopny odolávat stále náročnějším podmínkám. Pokud je práce kvalitně a správně odvedena, zamrznutí je vyloučeno.
Šetřete s RSTS: Zelené úvěry RSTS
 

Díky kolektorům krásnější zahrada?

Další obavou bylo, zda kolektory nemohou ovlivnit kvalitu travnaté plochy. Průzkumy dokázaly, že opak je pravdou. Díky zvýšené vlhkosti v okolí trubek kolektoru byla najednou tráva hustší a zelenější. Určitě se nemusíte obávat, že by došlo k podchlazení zahrady.
 

Využití tepla odpadního vzduchu

Další možností je kombinace využití tepla ze země s teplem z větracího odpadního vzduchu. V letních měsících, kdy není třeba ohřívat vodu ani vytápět, je nadbytečné teplo z větracího vzduchu uloženo do podzemního kolektoru. Tato metoda je však vhodná pouze pro majitele nízkoenergetických domů. Výhodou je, že stačí pouze 40m2 volné plochy.
 

Teplo z vodní plochy

Nachází-li se velmi blízko vašeho domu vodní plocha, můžete uvažovat o jejím využití. Tepelné čerpadlo může být uloženo i na dně rybníka, je ovšem nutností zajistit si povolení.
Foto, info: www.ivt-cerpadla.cz
ab
ab
ab
ab
ab