Kategorie

Štípaný alpský šindel - střešní krytina na 80 let bez údržby!

Přírodní střešní krytina, která je ručně opracována z pečlivě vybíraného dřeva. Díky přirozenému obsahu pryskyřičných látek a díky fyzikálním vlastnostem modřínového dřeva má střecha z modřínového šindele životnost až 80 let bez jakékoliv impregnace a natírání.
 

Výroba dřevěného štípaného šindele je tradiční, tj. štípáním z modřínového dřeva, těženého převážně v zimním období. Vybírá se dřevo s hustými letokruhy, které se mírně stáčí doleva. Šindel se následně opracuje pořízem, vyrovná do hrání a nechá se pozvolna schnout. Po vyschnutí se skládá do balíků. Tento materiál je původní přírodní krytina, zhotovena z předem vybraného modřínového dřeva, zpracovaného ruční technologií. Fyzikální vlastnosti MD dřeva a přírodní obsah pryskyřičných látek umožňují této krytině životnost až 80 let bez jakékoliv impregnace či následného nátěru. MD šindel je materiál, který se používal výhradně na historické stavby, kostely, kaple a jiné významné objekty. V současné době se začíná uplatňovat i na soukromých stavbách. Technologie pokrytí umožňuje zhotovení rovných i zvlněných ploch včetně nároží, úžlabí a jiných střešních prvků.

Info: Expal.cz
Foto: archiv redakce Světa bydlení
ab
ab
ab
ab
ab