Kategorie

Stavíme s moderními materiály: polystyrenové bednění

Sníte-li o vlastním bydlení v novém domě postaveném za velmi krátké časové období a za přijatelnou cenu, máme pro vás tip. Uspokojivé řešení lze nalézt ve stavbě z tzv. ztraceného polystyrenového bednění, která snese nejpřísnější měřítka moderního stavebního materiálu.

V čem spočívá kouzlo?

Ztracené polystyrenové bednění vyplněné betonovou směsí můžeme charakterizovat jako stavební systém, který je předurčen nejen pro výstavbu architektonicky zajímavých staveb, ale také pro výstavbu nízkoenergetických obydlí. V odborné literatuře se dočteme, že první vlaštovky tohoto typu výstavby se u nás objevily na konci šedesátých let minulého století. K jejich rozmachu však došlo až v současnosti, především díky tlaku na požadavky co nejvyšší úspory energií a rychlosti výstavby. Celý systém ztraceného polystyrenového bednění je postaven na tom, že kvalitu stavby nejvíce ovlivňuje kvalita použitého stavebního materiálu a kvalita tepelných izolací.

Proč polystyren?

Mezi základní výhodu tohoto stavebního materiálu je téměř dokonalá přesnost zdění. Systém je založen na bezespárovém spojování jednotlivých dílů, zdících tvárnic. Tím nevznikají žádné tepelné mosty. Bez povšimnutí nelze nechat skutečnost, že i doprava a manipulace s jednotlivými díly je velice jednoduchá. Navíc lze při samotné stavbě uspořit nezanedbatelnou výměru zastavěné plochy. V porovnání s tradičními stavebními materiály a při zachování stejných tepelných parametrů stavěného domu má tento systém menší tloušťku. Lze dosáhnout 10–15% úspory vnitřního prostoru stavěného domu. Výhodu přesnosti a rovnosti stavby oceníte při provádění následných pracích – rozvodů vody, elektroinstalace, topení a omítky. Při provádění stavby je zapotřebí jen minimum mokrých procesů, a tak se stavba dá i rychleji užívat. Není třeba nezápasit se zbytkovou vlhkostí ve stěnách a stropech.

Předností je jednoduchost

Stavba ztraceného polystyrenového bednění je velmi jednoduchá. Princip výstavby je postaven na zasouvání jednotlivých tvárnic do připravených vylisovaných zámků, které se vzájemně spojují. Vznikne tak vyztužené polystyrenové bednění, které se následně vyplní betonovou směsí. Výsledkem je pevná nosná stěna dokonale z vnitřní i vnější strany obalená kvalitním polystyrenem. Obvykle se vyrábějí stěny v tloušťkách 5 cm a 15 cm, navíc se dají i různě kombinovat: 5+5, 5+15, 15+15.

A můžeme betonovat!

Betonování lze provádět dvěma způsoby – ručně, nebo strojově. Ruční betonování se využívá zejména při stavbě prováděné svépomocí. Postupně se vyplňují jednotlivé řady postaveného bednění. Při strojovém vyplňování se používají bednící stojky, ke kterým se stěna připevňuje a následně se vyplňuje celá výška betonem. Obdobným způsobem se provádí i stavby stropů. Konečným výsledkem celého snažení může být moderní a úsporné bydlení soužící několika generacím.

Charakteristika systému

 • byl vyvinutý pro stavbu nízkoenergetických až pasivních domů
 • vynikající tepelná izolace
 • součinitel tepelného prostupu U v rozsahu 0,28 až 0,09 W/m2K
 • úspora nákladů na přepravu a skladování
 • vysoká variabilita s možností kombinovat izolační sílu stěn
 • minimální zastavěná plocha při maximální tepelné ochraně
 • minimální provozní náklady objektu
 • rychlá, jednoduchá a svépomocná výstavba nezávislá na počasí
 • žádné tepelné mosty
 • snadná montáž instalací
 • minimální zařízení staveniště
ab
ab
ab
ab
ab