Kategorie

Stavební výroba dále narůstá

Hodnota celkové stavební produkce ve stálých cenách v srpnu meziročně narostla o 6,4 %. Oproti předchozímu měsíci, kdy byl zaznamenán nárůst až o 12,2 %, jde sice o jistý pokles, potvrzuje se však celkový trend vzestupu výroby ve stavebnictví. Růst se dotkl nové výstavby, ale i opravných a údržbových prací.
Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace narostly o 6,3 %, z toho pozemní stavitelství o 10,8 procenta a inženýrské stavitelství o 0,2 procenta. O 10,2 % narostly práce na opravách a údržbě staveb. Pozitivní trend se odrazil i ve výši mzdových výměrů pracovníků ve stavebnictví. Průměrná nominální mzda narostla z původních asi 19 085 Kč na hodnotu 20 593 Kč.

I když počet stavebních povolení meziročně poklesl, bytů by mělo být více

Narůst bytové výstavby

V srpnu 2006 bylo dále vydáno 13 594 stavebních povolení. Z toho 6 901 bylo uděleno pro výstavbu nových staveb a 6 693 pro změny dokončených staveb. Oproti minulému srpnu tak počet povolených staveb poklesl o asi 5,6 procenta. Počet stavebních povolení jen pro bytovou výstavbu však zaznamenal nárůst na hodnotu 4 270 bytů, což je o 104 bytů víc než minulý rok.
ab
ab
ab
ab
ab