Kategorie

Stavba "po francouzsku"

Když se řekne „Sazka aréna“, obvykle se lidem většinou vybaví koncerty a jiné kulturní akce, málokdo se bude zajímat o stavbu samotnou. Dovíme-li se, že je postavena z „betongu“, pravděpodobně málokdo z nás bude vědět, oč přesně se jedná. Nejspíš budeme předpokládat, že jde o nějaký nový, dosud nepříliš známý stavební materiál. Nenechme se ovšem mýlit, BeTong, neboli stavební systém betonových skořepinových tvárnic, je systém vyvinutý ve Francii již před desetiletími a v současné době jej využívá převážná část novostaveb v západní Evropě....

Stavební systém nové generace

Stavební systém betonových skořepinových tvárnic, byl vyvinut před padesáti lety ve Francii , odkud se úspěšně rozšířil do celé Evropy. Dnes je tento zdící materiál jedním z nejpoužívanějších a podle statistických údajů je využíván u přibližně osmdesáti procent novostaveb v Evropě. Často bývá svými zastánci označován jako „stavební systém nové generace“.Tento zdící systém se používá především k výstavbě nízkonákladových nízkoenergetických domů, bytových domů, technických a komerčních staveb. Je možné jej  využít také pro stavbu garáží, bazénů, sklepů, plotů či různých dozdívek nebo jako výplně průmyslových staveb. V České Republice je tento systém výstavby využíván poměrně nedlouho a je spíše známější pod označením BeTong, které používá jeden z prvních zástupců této francouzské technologie u nás.

Když dáš „cihlu k cihle“

Postup výstavby – zjednodušeně řečeno – probíhá tak, že stavitel postaví nosné zdi ze skořepinových betonových tvárnic, následně provede instalační rozvody a nakonec stavbu zaizoluje zevnitř izolačním sendvičovým komplexem. Nosná zeď se staví v tloušťce cca 20cm. Společně se sendvičovým komplexem má zeď max. 35 cm, což dosti snižuje zastavěnou plochu stavby. Pro relativní jednoduchost práce lze BeTong efektivně využívat také u staveb prováděných svépomocí.

Stavíme z betonu a izolujeme zevnitř

Systém BeTong je tedy tvořen dvěma složkami – tenkostěnnými betonovými skořepinovými tvárnicemi a izolačním sendvičovým komplexem. Skořepinové tvárnice jsou lisované pravoúhlé tvárnice s rovnými stěnami a s plnými dny. To umožňuje poměrně pohodlné a jednoduché zdění. Při zdění se tvárnice obracejí dnem vzhůru a spojují se polosuchou betonovou směsí, tvořenou smícháním jemného písku a cementu. Tvárnice při zdění zůstávají duté, čímž vylepšují celkovou tepelnou izolaci zdi. K výrobě tvárnic je používán čistý drcený dolomit, který je považován za velmi ekologický zdící materiál. Tím, že se při výrobě nepoužívá popílek ani škvára, jsou tvárnice zdravotně nezávadné. Druhá složka – izolační sendvičový komplex – je tvořena slepením expandovaného či extrudovaného polystyrenu, nebo desky z minerální vlny, se sádrokartonovou deskou, z čehož vzniká kvalitní, velmi dobře izolující materiál. Izolace se provádí zásadně zevnitř, přestože je u nás zvykem zateplovat spíše zvenku a tento názor obvykle převládá. V západní Evropě jde však o naprosto obvyklý způsob izolace – kupříkladu známé skandinávské dřevostavby mívají vždy vnitřní izolaci.

Levný, úsporný, pevný a bezpečný dům

Stále ještě nevíte, čím si vlastně tento zdící materiál získal v Evropě takovou oblibu? Čím je výjimečný? Na tuto otázku lze jednoduše odpovědět, provedeme-li běžné zhodnocení stavebních systémů podle čtyřech hlavních kritérií, kterými jsou: tepelné ztráty, odolnost proti povětrnosti a chátrání stavby, odolnost proti násilnému vniknutí a investiční náklady. Samotné betonové skořepinové tvárnice, které tvoří nosnou část stavby, mají pouze malé tepelně izolační schopnosti (R=0,4). V kombinaci s izolačním sendvičovým komplexem je však dosaženo homogenní vrstvy bez tepelných mostů, neboli – laicky řečeno – míst, kudy uniká z budov teplo.  V západní Evropě je běžné, že stavitel ručí za kvalitu a barevnou stálost fasády 10 i více let, což v případě staveb z BeTongu není nic výjimečného. Betonové skořepinové tvárnice jsou prakticky nenasákavým materiálem, který se nedrolí, nepraská a netrhá se mrazem ani v případě, že je stavba volně vystavena povětrnostním vlivům. Stavbou tudíž neprostupuje ani nestoupá voda, což může být zvláště v některých klimatických oblastech velkou výhodou. Díky velké odolnosti proti mechanickému narušení se stavby z BeTongu vyznačují velkým stupněm pevnosti a jsou velmi odolné proti násilnému vniknutí, což je vlastnost, kterou z bezpečnostního hlediska jistě ocení každý stavitel nebo majitel stavby. Zdi stavby je možno ještě navíc vyztužit ocelovou výztuží. V kombinaci s předokenními žaluziemi pak vzniká objekt, do nějž je přístup pro případné zloděje nesnadný přes zeď i přes okna. Stavebníky však bude jistě zajímat především výše investice. Systém BeTong je v současné době jedním z nejlevnějších stavebních systémů na trhu, což z něj, vzhledem k vysoké kvalitě materiálu a možnosti úspor energií v budoucnu, činí cenově dostupnou stavební technologii, zajímavou např. pro mladé rodiny.
ab
ab
ab
ab
ab