Kategorie

Společenství vlastníků bytových jednotek. Moderní systém správy domů

Zkratku SVJ zná zřejmě každý, kdo žije v bytovém domě. Co přesně znamená tzv. „es vé jéčko“? Za jakých podmínek vzniká a co je jeho úkolem?
 

Kdy vzniká společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek vzniká automaticky ze zákona ve většině domů, které jsou rozděleny na jednotlivé bytové jednotky. Zákonem o vlastnictví bytů je dáno, že společenství vzniká v každém domě s nejméně pěti jednotkami, ze kterých jsou alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků. Společenství vlastníků jednotek je tak ve skutečnosti právnická osoba, která má omezenou způsobilost k právním úkonům souvisejícím se správou, provozem a opravami společných částí domu.

Členství v SVJ

Členství v SVJ přímo souvisí s vlastnictvím bytové jednotky. Je dobré vědět, že vlastníci jednotlivých jednotek ručí za závazky společenství, a to v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Každý vlastník bytové jednotky by tak měl mít dobrý přehled o činnosti společenství a také o jeho hospodaření. Pravidla pro činnost SVJ jsou mimo jiné zakotvena ve stanovách, které na společné schůzi schvaluje shromáždění vlastníků. Společná schůze vlastníků, která by se měla konat vždy minimálně jednou ročně, je nejenom dobrou příležitostí setkat se se svými sousedy, ale především projednat aktuální problémy domu a prověřit činnost SVJ.

Když SVJ funguje tak, jak má

Pokud SVJ funguje jak má, máte vyhráno! SVJ jako jednotný subjekt zastupuje všechny majitele bytových jednotek domu. Zvolené orgány společenství – shromáždění vlastníků jednotek a zejména výbor společenství se pak starají o správu domu, o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním bytů, o pojištění domu apod. V praktickém životě tak majitelům bytů odpadá nepříjemná starost o individuální zajišťování služeb či o úklid společných částí domu. Ty tam jsou na chodbách umístěné ručně vyráběné „hodiny“ ukazující, která rodina právě tento týden uklízí. Společenství vlastníků bytových jednotek často využívají k péči o dům komplexních služeb správcovských firem. Ty nabízejí skutečně širokou škálu služeb a jsou schopné svou nabídku přizpůsobit aktuálním požadavkům SVJ. Není tak žádný problém objednat si u jedné správcovské firmy úklid domu, péči o zeleň a hlídání objektu zároveň.

Dobré fungování orgánů společenství

Dobře fungující společenství vlastníků bytových jednotek by mělo přinést vlastníkům bytů výraznou úlevu od starostí spojených s péčí o společné části domu. Na co by proto vlastníci bytů v SVJ měli dbát, je dobré fungování orgánů společenství. Pokud se stále dohadujete se sousedkou o vytírání schodů, pokud se nemůžete domluvit na systému odklízení sněhu či pokud stále nefunguje výtah, zatýká do domu a do kočárkárny se bojíte postavit i staré koště, je asi něco špatně. Správa domu a hospodaření celého společenství by měly být co nejefektivnější a co možná nejvíc transparentní. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, nebojte se ozvat. Jde i o Váš spoluvlastnický podíl…

ab
ab
ab
ab
ab