Kategorie

Seriál o tepelných úsporách: Co s izolací po povodni?

Aby tepelná izolace fungovala tak, jak má, musí zůstat v suchu. Proto je třeba se vypořádat s možností nepříznivého počasí. Před běžným deštěm izolaci uchráníme docela snadno, co ale dělat v případě, kdy ji poničí záplava?

Co může vlhkost napáchat?

Vlhkost, která zaujímá 1 % objemu izolace, způsobuje zvýšení tepelné vodivosti o 4 až 6 %. Tepelná vodivost vody je totiž asi pětadvacetkrát vyšší než tepelná vodivost suchého nehybného vzduchu. Z těchto důvodů je tedy pro zachování správné a dlouhodobé funkce izolace nezbytně nutné předejít jejímu navlhnutí. Povodňová voda nejvíce zasáhne konstrukce podlah a fasád, dostává se mnohdy i pod povrch, dovnitř konstrukce. Každý druh tepelného izolantu má různou nasákavost a voda může více či méně jeho vlastnosti a chování v konstrukcích ovlivnit. V případě zaplavení podlahy se do tepelné izolace vlhkost skrz vrchní vrstvu dostane vždy. Konstrukcí podlah je celá řada, nejčastěji však zůstává vlhkost mezi vrchní betonovou a spodní hydroizolační vrstvou, tedy v místě, kde bývá instalována tepelná izolace. Spodní část fasády je konstrukčně navržena tak, aby odolávala běžné odkapové vodě či tajícímu sněhu. V případě záplavy je situace odlišná. Množství vody a délka jejího působení zapříčiní, že se vlhkost dostane do tepelné izolace a následně dále do nosného systému stěn.

Proti dešti

Pro zachování suchého stavu izolace jsou kvalitní výrobky opatřeny hydrofobizací. Pokud se během montáže izolace dostane materiál do kontaktu například s dešťovou vodou, dopadající voda bude po povrchu stékat a netvoří překážku pro konečné zakrytí plechem, který pak chrání před případným trvalým působení srážkové vody. Z krátkodobého hlediska tedy nemůže dešťová voda ohrozit izolační schopnost materiálu. Přesto však všechny technické normy a předpisy požadují výslovně nutnost ochrany před vlhkostí během transportu či skladovaní. „U fasád lze rizika snížit zvýšením spodní části fasády, nejlépe s použitím extrudovaného polystyrenu nebo soklových desek EPS tak, aby izolace z nenasákavého materiálu sahala nad možnou výšku povodňové vody," vysvětluje Karel Sedláček, manažer technické podpory ve společnosti Isover. "XPS lze často nahradit perimetrickými typy EPS, které se svými vlastnostmi XPS blíží. Ideální výška by měla vycházet především z dosavadních zkušeností a nejvýše historicky dosažené výše hladiny vody. Nad soklovou část z nenasákavého materiálu je vhodnější aplikovat minerální izolaci, aby případná vlhkost, která se dostane do zdiva, mohla přes minerální izolaci rychleji vyschnout a zdivo bylo co nejdříve suché.“

Jak předejít velkému poškození povodní?

Pokud bydlíte v místě, kde by záplavy mohly hrozit, je samozřejmě vhodné předem uvažovat o zmírnění možných škod. U podlahových konstrukcí lze dopad povodně minimalizovat použitím nenasákavých materiálů z expandovaného polystyrenu (EPS) a extrudovaného polystyrenu (XPS), kde izolace i po krátkodobém zaplavení bude stále plnit svoji funkci. U fasád lze rizika snížit zvýšením spodní části fasády, nejlépe s použitím extrudovaného polystyrenu nebo soklových desek EPS tak, aby izolace z nenasákavého materiálu sahala nad možnou výšku povodňové vody. XPS lze často nahradit perimetrickými typy EPS, které se svými vlastnostmi XPS blíží. Ideální výška by měla vycházet především z dosavadních zkušeností a nejvýše historicky dosažené výše hladiny vody. Nad soklovou část z nenasákavého materiálu je vhodnější aplikovat minerální izolaci, aby případná vlhkost, která se dostane do zdiva, mohla přes minerální izolaci rychleji vyschnout a zdivo bylo co nejdříve suché. Někdy je díky zateplenému soklu dům vůči povodňové vodě lépe chráněn, ale ne vždy je toto opatření dostačující. Škody způsobené povodní mají většinou za následek opravu omítky a vysoušení zdiva.

Zatopenou izolaci vyměňte

Náprava zatopených izolací znamená jejich stržení, ekologickou likvidaci, revizi, případně opravu povrchu pod izolací (nový protikorozní nátěr) a provedení zcela nového izolačního systému. Náklady jsou vyšší než u původně pořizované izolace, ale rozhodně nedoporučujeme se jim vyhýbat. Ignorování nutnosti takové nápravy znamená znásobení tepelných ztrát v provozu izolovaného zařízení a pozvolné narůstání dalších škod způsobených přítomností vody pod plechovým krytem izolační vrstvy. U zatopených potrubí a zařízení je výměna tepelné izolace z minerální vlny jednoznačnou nutností, a to z několika důvodů: 1. Jakákoliv redukce původní izolační tloušťky znamená i v případě dokonalého vyschnutí redukci izolační schopnosti. 2. Zplstnatělá minerální vlna má nesrovnatelně vyšší hodnoty součinitele tepelné vodivosti i v případě dokonalého vyschnutí. 3. Vlhká izolace neizoluje. Pokud je izolace navíc opatřena povrchovou ochranou - oplechováním - je možnost vysušit tepelnou izolaci sotva nadějná, beze ztráty původní struktury vyloučená. 4. Z vlhké izolace může kapat voda, která často způsobí další následné škody na jiných technologických zařízeních. 5. Uvedení vlhkého potrubí do provozu znamená riziko úniku nahromaděné vlhkosti a opaření přítomné obsluhy. 6. Pokud by se jednalo o vodu, která je znečištěna (přívalové deště, povodně), hrozí i riziko, že v izolaci pak dojde k výskytu plísní.

Přečtěte si také:

Udělejte si přehled o možnostech tepelných úspor Navrhujeme a vybíráme zateplení

ab
ab
ab
ab
ab