Kategorie

Rozhovor se zahradní návrhářkou na téma: Zahrady na míru a zahrada dle Feng Shui

Jak vlastně vzniká zahrada? K čemu je dobré promyslet zahradní plán? Rádi byste se dozvěděli o zahradní architektuře? Zajímá Vás filozofie Feng Shui? Redakce Světa bydlení se obrátila na specialistku ve svém oboru zahradní designérku Pavlu Vošahlíkovou ze společnosti Garden Atelier, která nám zodpověděla několik zajímavých otázek. Na následujících řádcích zjistíte, jak vypadá proces tvoření zahrady na principech Feng Shui, jakými pravidly se řídí a co je důležité při takovéto realizaci zohlednit.
 

Vaše společnost Garden Atelier s roční působností na českém trhu nabízí velmi pestrou škálu služeb. Jaké jsou nejčastější požadavky Vašich klientů, oč je mezi českými majiteli zahrad nejvyšší zájem?

V současné době se klienti dělí v podstatě na dvě skupiny. Jedni chtějí vytvořit projekt a následně i celou realizaci „na klíč“. Další skupina je ta, která se na realizaci podílí sama nebo si chce alespoň část prací udělat svépomocí. V Garden Ateliéru vyhovíme oběma skupinám.

Pozorujete ve své práci rostoucí oblibu nějakých nových trendů? Co je nyní vlastně v zahradách tzv. "in"?

Velká většina klientů nyní upřednostňuje zahrady ve volném přírodním stylu. Chtějí zahradu neformální, volně rostoucí živé ploty a také výsadbu, se kterou nebudou mít do budoucna příliš starostí a práce. Větší počet klientů požaduje také zakomponování vodního prvku do zahrady, vodní pítkem počínaje a jezírkem konče. Právě energie vody souvisí i s čínskou filozofii Feng Shui (Shui je čínský výraz pro vodu) podle jejíchž principů také zahrady navrhujeme.

Zahrada založená na principech Feng Shui

Nabízíte i realizaci zahrad v souladu s principy učení Feng Shui. Je o takové zahrady veliký zájem?

Pochopitelně záleží na klientovi. O zahrady na základě principů Feng Shui mají zájem většinou klienti, kteří se o tuto filozofii aktivněji zajímají, případně klienti, kteří uzpůsobili již stavbu domu či návrh interiéru podle této filozofie. Myslím, že nejen v zahradách, ale i v interiérech se lidé čím dál víc obracejí k východnímu učení, které je ověřeno tisíciletou tradicí, a zjišťují, že se cítí lépe a že filozofie Feng Shui funguje.

Jaký je vlastně rozdíl v pocitu, kterým na nás působí taková typická česká zahrádka, ve srovnání se zahradou koncipovanou v souladu s Feng Shui?

Zahrada podle principu Feng Shui je tvořena podle čínského systému určitých pravidel, pracuje s pozitivní a negativní energií, tu pozitivní se snaží posilovat a negativním se bránit. Může být i zahradou tvořenou na míru přímo konkrétním osobám a to např. podle oblastí, které potřebuje člověk v životě posílit. Ve výsledku nemusí být na první pohled laikovi zřejmé, že se nachází v zahradě tvořené podle nějakých principů, nemusejí být použity žádné typické čínské znaky či prvky. Pokud ale člověk ve své zahradě na míru žije, působí na něj harmonicky, klidně a bezpečně.

Nároky na realizaci a údržbu zahrady

I taková promyšleně navržená zahrada si žádá spoustu práce pro její údržbu. Co byste poradila těm, kteří nemají čas nebo chuť trávit každou volnou chvíli s ohnutým hřbetem při pletí záhonků?

V dnešní době je již tolik možností a prostředků jak vytvořit co nejméně náročnou zahradu na údržbu, že je snadné vyjít vstříc každému klientovi. A pokud zákazník nechce trávit zvelebováním zahrady vůbec žádný čas, nabídneme mu i pravidelnou údržbu.

Pokud si někdo žádá např. zahradu ve středomořském stylu, ale bydlí např. v Liberci, nebo v Podkrkonoší, co mu poradíte?

V prvé řadě je klientovi třeba vysvětlit, že každá zahrada musí respektovat především prostředí, kde vzniká, a zároveň s tím také my musíme respektovat podmínky dané lokality. Přírodní podmínky jsou dané a my nemůžeme kdekoliv vsadit cokoliv, protože rostliny jsou živé organismy a ke svému růstu  určité podmínky potřebují.

Koncepční řešení zahrady

Měla by být celá zahrada koncipována v jednotném stylu, nebo je přípustné, aby např. jedno zákoutí bylo v orientálním stylu, jiná část zahrady ve středomořském ladění a další ve venkovském?

Já myslím, že každá zahrada by měla mít jasný komplexní záměr, měla by být v jednotném duchu. Je to i z toho důvodu, že by měla respektovat prostředí, ve kterém vzniká. Neříkám, že není možné v jakékoliv zahradě vyčlenit koutek pro užitkovou zahradu, bylinky, ale vždy bychom měli jednat s citem a respektem k místu.

Na čem zrovna teď pracujete?

V současné době pracuji na projektech zahrad tří rodinných domů. Některé se budou realizovat částečně v nejbližší době a částečně na podzim, některé počkají s celkovou realizací na podzim. Další realizací bude klasická venkovská zahrada v kolonii chatové osady pro rekreaci. Momentálně také dokončuji dozor nad realizací rozlehlé zahrady u rodinného domu.

Spolupráce zahradního architekta s klientem

Jak obvykle probíhá Vaše spolupráce s klientem?

S klientem si vyměníme pár informačních mailů nebo telefonátů a co nejdříve se s ním snažím sejít. Klient vysloví své představy a přání, my nastíníme, co můžeme nabídnout. Vypracujeme cenovou nabídku, a pokud se domluvíme, následuje ještě jeden podrobnější pohovor. Je důležité poznat uživatele budoucí zahrady, vědět, co od ní očekávají, jaký je jejich životní styl, kolik času chtějí trávit údržbou. Trochu nahlédnout pod pokličku rodinného života klienta a co nejlépe odhadnout jeho potřeby. Poté vypracujeme prvotní skicu s uspořádáním pozemku, vytýčením jednotlivých prvků zahradní architektury a návrhem osazovacích zón. Po vzájemné dohodě následuje vlastní projekt s osazovacím plánem s jednotlivými taxony, stručným popisem taxonů a popisem údržby o vysázené dřeviny. Vlastní osazovací plán také konzultujeme s klientem, chceme vědět, co má rád a co ne, jaké barvy se mu líbí. Je důležité, aby se v zahradě cítil dobře on, protože je to zahrada pro něj.

Nejvhodnější čas pro plánovanou realizaci zahrady

Krásná zahrada na zelené louce je asi běh na dlouhou trať… Kolik času uplyne od Vašeho návrhu a práce po přiměřeně bujnou a vzrostlou zahradu?

Každý projekt žádá svůj čas a samozřejmě záleží na velikosti a náročnosti zpracování. Průměrná doba tvorby projektu je přes jeden měsíc. Proto by měli klienti počítat se včasným plánováním zahrady začít ještě v zimě. Pak je na vše dostatek času a na jaře, nebo případně na podzim, můžeme přistoupit k realizaci. Bujná vegetace je spíš otázkou toho, jak velké rostliny vsadíme. To ale zase záleží na finančních možnostech investora.

Jak je profesionální návrh zahrady finančně náročný? A kolik bude případného zájemce stát, pokud si zahradu nechá i realizovat Vaší společností dle Vašeho návrhu?

Návrh zahrady není samozřejmě úplně levnou investicí, nicméně je to dobrá investice. Předejdete tím dalším nepříjemnostem, které mohou vzniknout, pokud zakládáte zahradu bez potřebných znalostí. A také tím nakonec ušetříte další finanční prostředky, které do „oprav“ nesprávně založené zahrady následně vkládáte. Pak se stane, že rostliny zbytečně prorůstají do sebe a je třeba je přesazovat nebo jsou na špatném stanovišti a zahynou. Návrh zahrady je odborná práce vyžadující určité znalosti.

A ještě jedna otázka na závěr. Jak vypadá Vaše vlastní zahrada?

Ne nadarmo se říká, že „kovářova kobyla chodí bosa…“, takže moje zahrada stále čeká, kdy bude dostatek času na její dotvoření a dokončení. Už nějaký čas si říkám, že to bude již letos.

Děkujeme za rozhovor, těšíme se na další zprávy od Vás z Garden Atelier a tipy či rady pro čtenáře portálu Svět bydlení.

Děkuji Vám za rozhovor.

Foto: Garden Atelier, www.gardenatelier.cz
ab
ab
ab
ab
ab