Kategorie

Roubenky včera a dnes

Zasněžená chaloupka ve svahu, zchátralé stavení u cesty či starý mlýn. Roubené stavby mají mnoho podob a spousta z nich patří do kulturního dědictví naší země. Regionálně se liší, takže najdeme jiné roubenky v jižních Čechách, na Vysočině či v Krkonoších. Jde o typickou vesnickou výstavbu, která očividně ani po staletích neztratila na atraktivitě.
Dlouhá staletí postupného vývoje dovedla poměrně jednoduchou konstrukci v 18. století ke značné dokonalosti. Vývoj směřoval od užití masivních nehraněných trámů k subtilnějším, pečlivě opracovaným trámům hraněným. Většinou byly ponechány mezi trámy mezery, spárované mechem a hliněnou vymazávkou s příměsí organických složek. Materiál se často těžil nedaleko stavby a tudíž k přímému opracování docházelo na staveništi.

Roubená chaloupka na stráni – sen mnoha romantických duší

Roubenky kdysi...

Určitě se při stavbě, hlavně v detailech, projevil  fortel místních tesařů , oblast a zde žijící skupina obyvatelstva. Například v našem pohraničí je vidět vliv německých řemeslníků. Detailem, který je považován za výrazný znak regionálního typu, je nasazení krovu na roubenou konstrukci a poloha krajní vazby ke štítové stěně. Mezi další znaky patří úprava otvorů s trámkovým ostěním ze shodných profilů jako trámy stěny. Ostění je někdy řešeno jako součást konstrukce stěny, v mladším období samostatným rámem, ve kterém může být horní a spodní část zvýrazněna římsovým profilem vystupujícím před stěnu.

...a dnes

Požadavky na vlastnosti nových roubených domů jsou v současné době samozřejmě odlišné, srovnatelné s ostatní výstavbou. To má ovšem za následek změny této konstrukce. Lze sledovat dva směry,  z nichž první lze nazvat jako historizující a druhý přejímá konstrukční detaily a formy z více či méně vzdáleného prostředí. Někdy tyto konstrukce působí i při použití tradičního materiálu, dřeva, poněkud cizorodě. Zasazeny do nesprávného prostředí až násilně.

 Roubenky ani po staletích neztratily na atraktivitě

Proč dřevo?

Dnes jsou tyto stavby doporučovány z hlediska ekologického, ekonomického i z hlediska kvality vnitřního prostředí. Dřevo totiž příznivě ovlivňuje vlhkostní poměry v místnostech. Umí absorbovat přebytečnou vlhkost, případně ji naopak uvolňovat, což prospívá lidem s respiračními problémy. Veškeré instalace se realizují zcela klasicky do spár.  Spáry již nevyplňujeme mechem, ale minerální izolací. Lištují se, nebo opatřují omazávkou.  Objekt může být vytápěn ústředním vytápěním, podlahovým systémem, krbem… Dřevo má přibližně stejnou schopnost akumulovat teplo jako stejný objem betonu, a proto je roubená konstrukce v podstatě vysoce tepelně akumulační. Má 10 krát menší vodivost, takže se teplem nabíjí a vybíjí ve srovnání s betonem pomaleji. Rychle se ohřeje tenká vrstva, postupně se pak teplem dobíjí zbylý dřevěný masiv. Když má roubená konstrukce dostatečný tepelný odpor, lze toho využít při kvalitním programovaném řízení vytápění. Menší tepelný výkon, rychlejší reakce. Co na střechu? Používá se Cembrit, štípaná břidlice, dřevěný šindel v moderním provedení.

Jak rychle a za kolik?

Rychlost výstavby je jedno z velkých pozitiv. Základovou desku s připojením na elektroinstalační sítě můžete pořídit již za 1měsíc, přičemž se souběžně zhotovuje stavebnice na vlastní montáž. Ta může trvat 1-3 týdny. Dodělání interiéru je hotové za další 2 měsíce. Dodávky se liší podle jednotlivých firem, kterých je na našem trhu poměrně hodně. Všeobecně platí, že v porovnání s jinými druhy staveb jde o rychlé realizace. Cenovou kalkulaci většina firem provádí až podle osobních požadavků klienta s ohledem na umístění, velikost a druh stavby. Pokud stavbu vyžadujete na klíč, je cenové rozpětí 2 000- 7 000 Kč/m3.  Ušetříte, pokud jste schopni si sami zrealizovat základovou desku, či jde-li vám pouze o hrubou stavbu. Orientačně se zde ceny pohybují  v rozpětí od 1 800 do 2 800 Kč/m3.
Dům v pohybu Počítejme s tím, že dům bude pracovat, i když se používá zhruba dva roky vyschlé dřevo.

Výhodné tepelné vlastnosti roubených staveb oceníte hlavně v zimě

Kde a jak postavit?

Význam a hodnotu dřevěných staveb nelze zpochybňovat. Musíme však zcela vážně brát v úvahu architekturu dané lokality. Do prostředí českého venkova by neměly být přenášeny alpské či bavorské prvky nebo styl kanadských srubů. Lze stavět i moderní dřevěné stavby, architektura by ovšem opět měla vycházet z tradičních elementů typických pro místní region, abychom si doma nepřipadali jako ve zmenšeném modelu Evropy.
ab
ab
ab
ab
ab