Kategorie

Rok 2007 ve znamení zdražování energií

Rok 2007 ve znamení zdražování energií
Česká ekonomika roste ve srovnání se zbytkem EU poměrně rychlým tempem. Tento jistě pozitivní fakt s sebou však přináší i některé negativní dopady. Rychlý růst ekonomiky totiž tlačí směrem vzhůru i inflaci. České národní bance se sice aktivní měnovou politikou daří růst inflace držet na přijatelné úrovni, nicméně faktem je, že inflace pomalu roste .
Jedním z největších zdražení projde elektřina. Podle Energetického regulačního úřadu elektřina od 1.1.2007 podraží v průměru o 7,9 procenta. Zvýšení ceny proudu se však liší podle dodavatelů. Nejvíce podraží elektřina na jihu Čech a Moravy o 8,7 % a nejméně stoupne cena v průměru o 7,6 % v západních Čechách, severních Čechách, středních Čechách, východních Čechách a na severní Moravě. Všichni odběratelé elektřiny si od 1.1.2007 mohou svobodně zvolit svého dodavatele elektrické energie a tím si snížit své náklady na odběr elektřiny. Konečná cena dodávky elektřiny se skládá ze složek regulovaných Energetickým regulačním úřadem a ze složek neregulovaných. Mezi regulované patří ceny za služby spojené s dopravou elektřiny od výrobce ke konečnému zákazníkovi , neregulovaná je pak cena za vlastní elektřinu, která závisí na nabídce jednotlivých obchodníků a výrobců elektřiny.

Elektrická energie podraží v tomto toce v průměru téměř o osm procent

Plyn výhledově podraží

Pozitivní je, že na základě vyhlášení Energetického regulačního úřadu zlevní zemní plyn. Od ledna tohoto roku zlevňuje v průměru o 4,2 %. Nejvýrazněji bude cena plynu snížena ve středních Čechách, naopak nejméně plyn zlevní v jižních Čechách Tyto ceny pro domácnosti jsou však poslední, které Energetický regulační úřad vyhlašoval, protože k 31.3.2007 regulace končí a trh s plynem se zcela liberalizuje . Z toho vyplývá, že konečné ceny si tak bude určovat již sám plynárenský podnik. Dá se očekávat, že tento fakt odstartuje vlnu postupného zdražování plynu.
ab
ab
ab
ab
ab