Kategorie

Řez vinné révy

O vinnou révu je potřeba dobře pečovat. Odmění se nám bohatou a sladkou úrodou. Co musíme udělat nyní v jarním období?
Pro řez vinné révy je nejvhodnější čas počátkem března. Jarní řez zahájíme, jakmile to počasí dovolí, ale nenechme se ošálit náhlým oteplením. Počkejme raději na stálejší počasí, kdy pominou i mírné mrazy, které způsobují namrznutí oček a réva při předčasném řezu slzí.

Vinná réva je velmi rozšířena zejména v teplejších oblastech naší země

Proč řezat

Ponecháme-li révové keře bez řezu, přinesou sice velkou úrodu, ale málo vyvinutých a špatně vyzrálých hroznů. Keře se vysílí a odumírají. Při řezu používáme vinohradnické nůžky a na silné révoví pilku ocasku. Pupeny, jež vyrostou na jaře, jsou na jednoletém révoví vyživovány z dvouletého révoví. Vyrůstá-li jednoleté révoví z révoví staršího než 2 roky, je neplodné a musí se odstranit. Odstraní se a nechá alespoň jedno očko – z něj vyroste příští rok révoví plodné.

Řez po výsadbě

Vinnou révu vysazujeme v dubnu až květnu do teplé půdy. Jamku pro sazenici vyryjeme rýčem do hloubky 40 cm. Na dno jamky přidejte asi 2 kilogramy dobrého kompostu, nikdy ne čerstvý hnůj, který „spálí“ kořeny. Sazenici před výsadbou zakrátíme hlavní kořeny asi na 10 cm, ostatní kořeny odstraníme úplně. Výhon seřízneme na dvě očka a sazenici vsadíme do jamky tak, aby místo štěpování zůstalo asi 2 až 3 cm nad zemí. Asi do poloviny výšky nahrneme zeminu, přišlápneme a zalijeme. Ze spodiny upravíme hrůbek, kterým překryjeme roub asi o 10 cm. Navršený hrůbek odstraníme, jakmile réva vyraší. Z vyrašených letorostů ponecháme jen dva nejsilnější, všechny ostatní vylomíme. Letorosty pak vyvazujeme k opoře.

Pro možnou obnovu celého keře můžeme nechat dvouoký čípek z výhonku vyrůstajícího ze starého dřeva

Řez v dalších letech

Na kmínku postupně řezem vytvoříme dvojice čípků – jeden zásobní dvouoký čípek a jeden víceoký plodný polotažeň (5 až 6 oček) nebo tažeň (7 a více oček). Po odplození polotažně nebo tažně zcela odřízneme. Z vrchního výhonu dvouokého čípku pak vytvoříme nový polotažeň nebo tažeň a ze spodního výhonu nový dvouoký zásobní čípek. Pro možnou obnovu celého keře můžeme nechat dvouoký čípek z výhonku vyrůstajícího ze starého dřeva. Ve třetím a čtvrtém roce po výsadbě, jestliže je násada úrody velká, musíme některé třapiny po odkvětu odstřihnout. Révě musíme zabezpečit co nejlepší osvětlení a výživu. Silný rozvinutý keř je i odolnější proti chorobám i škůdcům.
ab
ab
ab
ab
ab