Kategorie

Rekonstrukce podlah

Stavíte nebo rekonstruujete byt? Hodláte pokládat novou podlahu, nebo se chystáte opravit tu stávající? Každopádně se jedná o investici dlouhodobou, a proto je nutno opatřit si co nejvíce fundovaných informací a vše velmi dobře zvážit a promyslet. Pak je právě vám určena kniha Rekonstrukce podlah Daniela Cehuly, kterou v roce 2007 vydalo v Brně vydavatelství ERA group spol. s r.o.
Hned v úvodu je čtenář obeznámen s názvoslovím nutným pro pochopení textu knihy. Následuje část věnovaná kategorizaci a skladbám podlah, v níž je podrobně popsáno, co znamenají termíny „nulové podlahy“, „plovoucí podlahy“ a „zdvojené podlahy“.

Druhy podlahových krytin

Poté se již autor věnuje vlastním druhům podlah a vysvětluje laické veřejnosti, v čem spočívají přednosti či naopak nevýhody jednotlivých druhů podlahových krytin. Čtenáři jsou takto obeznámeni například s podlahami tesařskými, lamelovými, betonovými, pryžovými, ale také třeba s podlahovinami jako je linoleum, korek nebo textilní podlahoviny.

Podlahové vytápění

Samostatná kapitola je věnována podlahovému vytápění. Dozvíme se v ní například, na co si dát pozor při teplovodním podlahovém vytápění, elektrickém podlahovém vytápění či při navrhování sluneční akumulační podlahy.

Materiály a hmoty

Další kapitoly pak čtenářům přinášejí informace potřebné k orientaci v materiálech a hmotách pro podlahy. Dozvíme se zde třeba, proč je nezbytné v bytové výstavbě používat zvukoizolační podložky, nebo které místnosti je nutné opatřit parotěsnými zábranami. Nechybí ani podrobný popis jednotlivých druhů adheziv, lepidel a lepicích tmelů, dále pak tmelů a laků.

Nářadí

Pro ty z nás, kdo si budou chtít rekonstruovat nebo pokládat podlahu svépomocí, bude jistě velkým přínosem kapitola věnovaná nářadí pro práci s podlahami. Autor nám v ní doporučí vhodná měřidla, nářadí pro řezání a svařování, nářadí a stroje pro broušení podlah, nářadí pro nanášení a konečně také nářadí pro natírání podlah.

Podstatná témata

Dále se autor zabývá problematikou estetického vzhledu podlah, sanace vlhkosti po záplavách, zásadám tepelné, zvukové a elektrické izolace. Poměrně podrobně jsou v knize zpracovány hygienické požadavky s uvedením platných vyhlášek a norem. Autor se nevyhýbá ani tématům jako je volba podlahy vhodné pro osoby trpící alergiemi.

Fáze rekonstrukce

Další kapitoly knihy jsou již věnovány samotné rekonstrukci podlah. Autor nás podrobně provádí jednotlivými fázemi, od přípravné fáze, přes vyřízení potřebných povolení, rozhodování, zda si podlahu rekonstruovat svépomocí, nebo na klíč, až po různé druhy financování této rekonstrukce.

Památková péče

Samostatná kapitola knihy je věnována zajímavé otázce rekonstrukce podlah v souvislosti s památkovou péčí. Autor zvláště upozorňuje na skutečnost, že před započetím rekonstrukce je nutné si ověřit, jestli váš dům není památkově chráněn.

Rekonstrukce a údržba

Stěžejní část knihy pak již přináší podrobné informace k vlastním rekonstrukcím jednotlivých druhů podlah a také k jejich následné údržbě. Specifické řešení rekonstrukcí a renovací podlah pak podle autora vyžadují panelové domy.

Dokumenty k rekonstrukci

Velmi praktické rady a návody najdete v kapitole o důležitých dokumentech k rekonstrukci. Naleznete zde upozornění na zásadní kroky, kterých byste se měli držet při najímání odborných firem. Kniha přináší nejen cenné informace, ale také vzory smluv či potřebných osvědčení.

Reklamace podlah

Pokud nejste s prací odborné firmy spokojeni, kniha vám účinně poradí, jak postupovat při reklamaci podlahy.
Závěrečnou část knihy pak tvoří zákony, předpisy a normy vztahující se k rekonstrukcím podlah, rejstřík a barevná příloha.
Knihu lze zhodnotit jako velice praktickou příručku určenou širokému okruhu čtenářů. Pokud se sami chystáte rekonstruovat či nově pokládat podlahu, určitě vám poskytne cenné rady a informace.
ab
ab
ab
ab
ab