Kategorie

Raiffeisen finanční poradenství

Kvalitní finanční produkty od Raiffeisen- to zdaleka není jen stavební spoření. Jejich nabídka spolehlivě uspokojí většinu potřeb i těch nejnáročnějších z vás. Ochotně vás o tom přesvědčí všichni obchodní zástupci Raiffeisen stavební spořitelny, slibuje v našem rozhovoru JUDr. Václav Ouřada, jednatel Raiffeisen finančního poradenství.
Jaké jiné produkty kromě stavebního spoření si tedy ještě mohu sjednat u Raiffeisen stavební spořitelny? Cestou Raiffeisen finančního poradenství mají obchodní zástupci Raiffeisen stavební spořitelny možnost nabídky penzijního připojištění se státním příspěvkem, kde je možné při určité výši příspěvku uplatnit daňový odpočet až do výše 12 000,- korun ročně. Dále vám mohou nabídnout kapitálové a investiční životní pojištění, které při splnění zákonných povinností umožňuje daňový odpočet až 12 000,- Kč ročně a zároveň může být využito jako ručení při žádosti o úvěr od stavební spořitelny. Uzavíráme s klienty také pojištění staveb a domácností, kde pojištění staveb je využíváno zejména klienty stavební spořitelny, kteří si žádají o úvěr na nákup nemovitosti nebo bytové jednotky. V našem portfoliu naleznete také úrazové pojištění pro zabezpečení při nenadále události. Běžně sjednáváme i hypoteční úvěry jako alternativu úvěru od stavební spořitelny.

Nejsem jistě sám, pro koho je informace o skutečné šíři záběru Raiffeisen stavební spořitelny poměrně překvapivá. Jak vlastně fungují vaši poradci? Kde se s nimi mohu setkat? Obchodní zástupci Raiffeisen stavební spořitelny, kteří jsou zároveň poradci Raiffeisen finančního poradenství procházejí řadou školení a seminářů, kde si osvojují námi nabízené produkty. Poradci jsou vybaveni modelovacími programy, aby mohli klientům nabídnout takový produkt, který potřebují a v takovém rozsahu, aby pokryl jejich potřeby. S našimi finančními poradci se můžete setkat na všech obchodních místech Raiffeisen stavební spořitelny. Předpokládal bych, že největšímu zájmu se těší stavební spoření. Je tomu skutečně tak? Máte naprostou pravdu. Zájem klientů o stavební spoření neklesá a na druhou stranu se výrazněji zvyšuje zájem stávajících i nových klientů o úvěr od Raiffeisen stavební spořitelny. Otázka řešení bydlení nebo jeho zlepšení se pro mnoho rodin stává prioritou. Počet klientů Raiffeisen stavební spořitelny, kteří mají zájem o výše nabízené produkty, skutečně výrazně roste. Napomáhají jim ke splnění osobních nebo rodinných cílů. Velmi také vzrůstá zájem o penzijní připojištění a životní pojištění. Dejme tomu, že se stanu vaším klientem. Zůstává se mnou finanční poradce i nadále v kontaktu? Pokud chcete zabezpečit pro klienta kvalitní poradenství, pak kontakt s klientem nemůže skončit uzavřením určité smlouvy. Naši poradci jsou  klientům k dispozici po celou dobu trvání jejich smluv a poskytují jim potřebné doporučení, konzultace a rady. Klientům mohu doporučit, aby se v případě potřeby obraceli na svého poradce s naprostou důvěrou. Budou jim plně k dispozici.

Mám za to, že existují finanční produkty, které si sjednává pouze určitý typ lidí. Na druhou stranu jsou jistě i takové, které by se mohly hodit de facto každému. Můžete se o nich zmínit? V obecné rovině lze konstatovat, že produktem pro každého by mělo být stavební spoření, ať již jako spořící produkt, tak jako možná cesta k získání úvěru na bydlení nebo jeho zlepšení. Všichni také jednou, i když třeba přesně nevíme kdy, půjdeme do důchodu a bylo by škoda nemít uzavřené penzijní připojištění se státním příspěvkem. Všichni také někde bydlíme a bylo by podle mě chybou, nemít pojištěný svůj majetek. Propojištěnost je u nás výrazně nižší, než v zemích zejména na západ od našich hranic. Jaký je váš odhad- ubíráme se také tímto směrem? Mění se v tomto směru postoje české veřejnosti? Přístup české veřejnosti k finančním produktům se postupně mění a to v pozitivním slova smyslu. Jak ukazují statistiky pojišťoven, tak např. životní pojištění v jeho různých formách každoročně stoupá. Lidé začínají být více odpovědní k sobě a své rodině a tento trend bude zajisté pokračovat. Věřím, že postupně se i my dostaneme na úroveň obvyklou u našich západních sousedů.
Raiffeisen finanční poradenství Raiffeisen finanční poradenství, s.r.o. je sesterskou společností Raiffeisen stavební spořitelny a.s. V současné době mají poradci stavební spořitelny možnost v souladu s platnými zákony nabízet mimo stavební spoření a úvěrů ze stavebního spoření: - penzijní připojištění se státním příspěvkem - životní pojištění – kapitálové a investiční pojištění - pojištění staveb a bytových jednotek - pojištění domácnosti - úrazové pojištění – pro dospělé i děti - hypoteční úvěry
ab
ab
ab
ab
ab