Kategorie

Prestižní bydlení ve stylu SoRela aneb Socialistický realismus v praxi. Jak vypadalo bydlení pro vybrané? A čím to, že vyhovuje dodnes?

Většině lidí při pojmu "socialistické bydlení" naskočí husí kůže a vybaví se jim vzpomínky z dob ne zase tak dávno minulých, kdy kvůli nedostatku bytů bydleli lidé v nedostavěných panelových sídlištích, kdy o tom, kdo dostane přednostně přidělený byt, rozhodovala výše úplatku úředníkovi na Národním výboru, či OPBH. Snad možná jedinou vyjímkou dokazující, že i v socialistickém Československu existovalo sídliště, které by vyhovovalo i západním standardům tehdejší doby, se vás dnes, vážení čtenáři, pokusí přesvědčit naše fotoreportáž z Ostravy Poruby.

Nevíte o bytě?

Po druhé světové válce byla v Ostravě, stejně jako v ostatních městech Československa situace s byty velice složitá. Spousta bytů nevyhovovala ani tehdejším normám a byly prakticky neobyvatelné, přesto se do nich lidé houfně stěhovali, ba co více, na tyto byty byly dokonce i pořadníky! Ještě před „vítězným“ únorem rozhodl magistrát města Ostravy o výstavbě nového sídliště na jižní a západní straně města. Budováním jižního sídliště s názvem „Stalingrad“ se začalo a v roce 1952 začalo vznikat i sídliště u tehdejší malé bezvýznamné obce u Poruba.

Nová Poruba, socialistické bydlení pro dělníky a pracující inteligenci

Prvními domy v Nové Porubě byly tzv. „dvouletky“, byly to domy bez jakéhokoli urabanistického stylu. Pak pod vedením architekta Ing. Vladimíra Meduny začalo na projektování Nové Poruby pracovat více než 400 talentovaných architektů a rozhodně na Porubě nehodlali šetřit. Je zřejmé, že mladí architekti dostali jako svůj vzor socialistické architektury Sovětský svaz a vycházeli ze zkušenostní svých sovětských kolegů, kteří již měli s budováním nových sídlišť zkušenosti. Architektonicky vychází Porubské sídliště hned z několika pseudo stylů a slohů. Od antických oblouků, sloupů a střech přes neobarokní sloh ke klasisismu a secesi, což v konečném součtu znamená bezpochyby velice zajímavé řešení i za cenu poněkud ztísněných prostor pro bydlení.

Kanál, který se naštěstí nebudoval

Pouhé dva roky trvala výstavba tohoto nového sídliště. A to se ještě plánovalo vybudování kanálu Odra-Labe-Dunaj, který měl být veden právě kolem Nové Poruby a měl být široký tak, že by nemělo být vidět na druhý břeh (sic!). Naštěstí pro zdejší přírodu a pro obyvatele Poruby samotné, k tomuto megalomanskému projektu nikdy nedošlo. Vraťmě se však zpět k sídlišti. Architekti mysleli tentokrát opravdu na vše a Poruba tak přes množství základních škol, školek a jeslí měla i svou vlastní pekárnu, což na tehdejší poměry nebylo zrovna běžnou součástí sídlišť. Hlavní třída (bývalá Leninova) je pak dodnes velkolepým bulvárem ve stylu Champs Élysées.

Poruba je dnes nejvyhledávanější lokalitou

Ačkoli dnes Poruba vypadá jinak než před 50 lety a sochu Vladimíra Iljiče Lenina nahradilo pódium, na kterém se konají různé kulturní a společenské akce, je stále Poruba velmi vyhledávanou lokalitou pro Ostravany, zejména pro svůj osobitý ráz a velmi dobré kulturní a sportovní vyžití.

ab
ab
ab
ab
ab