Kategorie

Podkroví: Ani vedro, ani zima

Nejde jen o to, abychom v zimě netrpěli chladem, anebo aby podkroví nebylo příčinou velkých tepelných ztrát. Letní období na tyto prostory klade nároky z opačné strany – jde o to, aby v podkroví nebylo nadměrné teplo, aby bylo zajištěno dostatečné větrání apod.
Podkroví je na absorpci slunečního záření často mnohem citlivější než běžné obytné prostory. Jednoduchým řešením, které v podstřešním prostoru zajistí tepelnou pohodu i v době letních veder, je klimatizace. Jde ovšem o nákladnou záležitost jak z pohledu pořizovacích, tak provozních nákladů. Tepelnou pohodu v podkroví můžeme ovlivnit i méně radikálními a nákladnými způsoby, než je instalace klimatizačního zařízení. Na teplotu v podstřešním prostoru působí například materiál vnitřních i vnějších konstrukcí, orientace oken nebo podmínky větrání. Na podstřešní prostory se také vztahuje norma, která stanovuje podmínky stavby tohoto typu.
 

Důležité je, odkud teplo přichází

Základním momentem, který ale například u rekonstrukcí a dodatečně upravovaných podkroví neovlivníme, je orientace místnosti a tedy světová strana, na kterou jsou orientována okna. Vzhledem k vlivu slunečního záření je zřejmé, že nejméně problematické z pohledu přehřívání budou místnosti s okny orientovanými severně, kde ovšem zase pocítíme absenci přímého slunečního osvětlení. V případě střech, které jsou vystaveny přímému slunečnímu svitu lze problémy s přehřívání řešit konstrukčními nebo doplňkovými prvky.

Co ovlivní tepelnou pohodu v podkroví?

  • Orientace místnosti,
  • podmínky větrání,
  • typ krytiny,
  • stínicí prvky,
  • hmotnost zvolených.

Správné větrání a typ střešní krytiny

Jedním ze způsobů, jak ovlivnit tepelné prostředí v podstřeší, jsou podmínky větrání. I v tepelně exponovaném prostoru si tímto způsobem, při respektování určitých podmínek, můžeme pomoci. Důležitou roli zde hraje např. typ krytiny, která je na střeše použita. Tepelnou pohodu podkroví totiž můžeme větráním ovlivňovat hlavně díky rozdílu nočních a denních teplot, tedy ranním a nočním větráním. Pokud je ale na střeše těžká betonová nebo pálená krytina, je akumulace tepla tak velká, že se vysoká teplota nad střešním pláštěm udrží i v noci a větrání pak nemá význam. V takovém případě může být řešením přivádění chladnějšího vzduchu, je-li to možné, ze severně orientovaných místností.

  • Věděli jste že svislá okna dokáží zajistit lepší tepelnou stabilitu interiéru než šikmá střešní okna?

Zastínění

Nástrojem, který také může v interiéru v letním období vhodně snížit teplotu, jsou stínicí prvky. Při použití kvalitních vnitřních žaluzií a dalších prvků může být výsledkem pokles teploty v interiéru až o pět stupňů.

Roli hraje hmotnost konstrukcí

Tepelný režim podkroví v ochraně proti přehřívání může pozitivně ovlivnit i hmotnost zvolených konstrukcí. Pokud je podkroví vystaveno např. kvůli jižní orientaci vyššímu slunečnímu záření, je vhodné volit těžké konstrukce (ze železobetonu nebo z cihel) jak u stropu spodního podlaží, tak v případě příček a stropu vlastního podkroví. Proti tomu zesilování tepelné izolace ve střešním plášti nemá pro snižování teploty v podkrovním prostoru velký význam.

ab
ab
ab
ab
ab