Kategorie

Odhad nemovitosti lze získat i bezplatně

Kvalitní odhad reálné ceny Vaší nemovitosti Vám může pomoci urychlit její úspěšný prodej. Již přibližně 20 procent prodejců nemovitostí využívá před samotnou transakcí bezplatného ocenění serverem Odhadonline.cz.
 

160 prodaných nemovitostí denně

Denně dochází v České republice podle údajů ČSÚ k prodeji průměrně 160 nemovitostí. Server Odhadonline.cz pak distribuuje svým klientům poptávajícím prodej nemovitostí denně přibližně 30 odhadů. Oproti západoevropským státům je však Česká republika stále pozadu, občané tamních států totiž využívají bezplatných odhadů až čtyřikrát více.

Jak prodat nemovitost v době krize

Znát cenu nemovitosti znamená úspěšný prodej

Využívání bezplatného ocenění nemovitostí před nabídnutím nemovitosti k prodeji je výhodné z toho důvodu, že majitel lehce zjistí reálnou cenu a za tu pak nemovitost nabídne kupcům.  

Když se nemovitost stane neprodejnou

Pokud majitelé cenu nemovitosti příliš nadhodnotí, jak se velice často stává, nemovitost se stane tzv. „profláklou“,  zůstává marně dlouho v nabídce realitních kanceláří a potenciální kupci se o ni nebudou zajímat, protože si pomyslí, že u ní je „něco špatně“.

Od 1. ledna 2009 nabyla účinnosti novela zákona o dani z nemovitosti

Odhad nemovitosti zdarma: Odhadonline.cz

Server Odhadonline.cz poskytuje svým klientům vedle zprávy o reálné hodnotě jejich nemovitosti také užitečná doporučení na nejlepší realitní kanceláře. Uživatelům server doporučuje jen takové "realitky", které se orientují na lokalitu, kde se nemovitost nachází, a také splňují přísné podmínky pro doporučení serverem, jimiž jsou kladné reference a stabilní postavení na realitním trhu.

Odhad nemovitosti předejde nevýhodnému prodeji

V západoevropských zemích při rozmachu internetu vznikla možnost zjistit ceny nemovitostí přes toto médium. Ubylo tak jednostranně nevýhodných transakcí plynoucích z neinformovanosti většiny majitelů, kteří své nemovitosti prodali za méně peněz, než by bylo obvyklé. Přímé ocenění podobnými servery, jako je Odhadonline.cz, bylo dalším krokem k informování tamní veřejnosti o skutečných cenách nemovitostí.  

Jak vybrat realitní kancelář pro nákup či prodej nemovitosti. Čeho se vyvarovat a na co se zaměřit

Odhadonline.cz pro dobrý prodej nemovitosti

S rozmachem služby Odhadonline.cz v ČR tak lze předpokládat, že i zde se bezplatný odhad nemovitosti on-line stane neodmyslitelným mezikrokem vedoucím k úspěšnému a rychlému prodeji nemovitostí, a v celostátním měřítku tak pomůže k transparentnosti realitního trhu.

Foto: Odhadonline.cz a
Archiv redakce magazínu Svět bydlení
 
ab
ab
ab
ab
ab