Kategorie

Novinky ve stavebních materiálech: Jak postavit dům za cenu bytu? Technologií Flexibuild.

Brněnská společnost Flexibuild vyvinula nový stavební materiál pro snadné „montování“ obytných domů a novou stavební technologii. Tímto způsobem je nejen možné postavit rodinný dům za cenu bytu, ale stavba je navíc i ekologická a esteticky příjemná.
 
Technologií Flexibuild lze postavit běžný rodinný dům se spotřebou 50 a více kWh/m2/rok, domek nízkoenergetický (15–50 kWh/ m2/rok) i stavbu pasivní (15 a méně kWh/ m2/rok). Další nespornou výhodou je, že postavit vcelku komfortní, k životnímu prostředí šetrnou a odolnou stavbu k bydlení, vám nezabere více času než pár týdnů.

Kam se hodí Flexibuild?

Stavební materiál Flexibuild je vhodný pro výstavbu přízemních a jednopatrových domů. Flexibuild je možné dobře kombinovat i s dalšími stavebními materiály. Systém stavebních prvků, obkladových a izolačních desek i samonosných panelů pro příčky a konstrukce je možné také využít při rekonstrukcích bytů a bytových jader, při přestavbě a výstavbě rodinných domů jako obkladové, výplňové panely konstrukcí, samonosné příčky a obvodové zdi i při revitalizaci panelových domů.
 

Co si pod tím představit?

Desky Flexibuild se vzhledově podobají sádrokartonu, ovšem svými specifickými vlastnostmi, jako je vysoká pevnost, houževnatost, pružnost a nízká nasáklivost po hraně i po povrchu, výrazně tento materiál předčí. Jsou také o 1/3 lehčí, což značně usnadňuje manipulaci. Oproti sádrokartonu má také větší tlumící a zvukově izolující vlastnost. Ve srovnání s dřevotřískou nebo s dřevem je tento materiál lehčí při lepších tepelně-izolačních vlastnostech a zároveň jednodušší na montáž a manipulaci. Díky vstupní surovině jsou desky a panely Flexibuild ekologické, zdravotně a hygienicky nezávadné a svou nenáročností na výrobu levnější než na trhu dosud dostupné stavební materiály.
 

Co za tím vězí?

Kde hledat podstatu tohoto způsobu výstavby, jehož přednostem snad ani nechcete věřit? Snad vás neodradí, když zjistíte, že se jedná o recyklované odpady z vrstvených potravinářských obalů s polyethylenem. Zjednodušeně řečeno jde o lisované tetrapacky. Desky Flexibuild jsou v podstatě „sendvičem“, který obsahuje expandovaný polystyrén opláštěný deskami na bázi celulózy, které vznikají právě recyklací zmíněných obalů a jejich lisováním s dalšími příměsemi, dřevem apod.. Flexibuild je certifikovaný stavební materiál a systém stavebních prvků, obkladových, izolačních desek a samonosných panelů pro příčky a konstrukce. Jedná se o naprosto novou kategorii stavebního materiálu, který dosud nemá na trhu ani začlenění ani porovnatelný konkurenční produkt.
 

Jednoduché opracování

Na opracování desek flexibuild není třeba používat speciální techniku. Dají se bez problémů opracovat běžnými stroji a nástroji, které jsou v dobrém technickém stavu. Desky je též možno ohýbat na výrobu klenby nebo jiných ohýbaných výrobků do průměru 1,5 m bez speciální úpravy. O materiálu Flaxibuild víme, že desky z něj vyrobené, jsou vodovzdorné a mají nízkou nasákavost přes plochu. Jsou však částečně nasákavé přes řeznou hranu, kde je narušena vnitřní struktura desky. Při použití materiálu v exteriéru nebo ve vlhkém interiéru je proto vhodné ošetřit hrany penetračním nátěrem.
 

A co cena?

V cenovém porovnání s dostupnými stavebními materiály je realizace 1 m2 našeho systému výrazně levnější. Největší úsporou je rychlá a jednoduchá montáž suchou metodou a také úspora na podpůrných konstrukcích.
 
Více informací, ceník a podrobné návody naleznete na www.flexibuild.cz
 
Zdroje:
www.flexibuild.cz
Tisková zpráva 1/2008 společnosti Flexibuild, s.r.o.
ab
ab
ab
ab
ab