Kategorie

Nově vysazené ovocné stromky neraší?

Často si pěstitelé zoufají, když na podzim vysazené stromky zjara nevyraší. Co teď? Vykopat a znovu zasadit nové? Neházejte flintu do žita a pokuste se to napravit.
Příčin, proč se stromek neujal, může být několik. Jednou z nich bývá, když nebyla sazenice u prodejce dobře ošetřována a vlasové kořínky zaschly. Je přirozené, že takový stromek raší později a je nutné mu pomoci vydatnou zálivkou. Zasychají-li u nově vysazeného stromku konce letorostů, (jsou silně zavadlé), vyjmeme stromek ze země a prohlédneme kořeny. Jsou li řezné rány začernalé, obnovíme řez až do zdravého dřeva a stromek naležato ponoříme na celý den do vody. Při opětovném zasazení nesmíme zapomenout na vydatné zalití. Veškeré plané výhony, vyrůstající od kořenů ovocných stromů odstraňujeme.

Kořeny sazenic stromků musí být v prodejně řádně ošetřeny, aby vydržely, než se dostanou do země

Stromky ohlodané zvěří

Co letošní zima se spoustou sněhu nestačila poničit, o to se postarala hladová zvěř. Utrápené stromky s torzy korunek a ohlodanými kmínky volají o pomoc. Zkuste je zachránit než začnete sázet jiné. Buďte trpěliví a vyzkoušejte oba způsoby. Porazit strom můžete vždycky, ale bohužel – jen jednou.

Letošní dlouhá zima a hladová zvěř poškodila zejména mladé stromky

Dokud je čas

Ještě před rašením seříznete korunku co nejhlouběji a z odříznutých větví ihned sloupnete kůru, kterou ránu na kmínku přeplátujete. Kůru připevníte lýkem a důkladně pokryjete vrstvou štěpařského vosku, aby byla rána chráněna před přístupem vzduchu a nezatékala do ní voda. Vše ještě ovažte měkkým hadříkem. Nejpozději koncem května by měl stromek začít rašit. Stejné množství mazlavého jílu promíchejte v poměru 1:1 s čerstvým kravincem. Kaší zakryjte ránu po celé ploše a ovažte gázou, pytlovinou nebo mikrotenem. (Kravinec obsahuje látky, které podporují hojení a tvorbu nové kůry i z malých zbytků pletiva právě mezi dřevní a korovou částí). Při déletrvajícím suchu se doporučuje občas zábal provlhčit a neodkrývat plochu dříve než za rok. Po ošetření rány seřízněte zbývající větve nejméně o polovinu, aby nedocházelo k jejich zasychání. Udržíte-li strom do příštího roku, je naděje na jeho záchranu a novou korunu mu vytvarujete později.

Poctivá péče o ovocné stromy nepřináší jen ovoce
ab
ab
ab
ab
ab