Kategorie

Nespalte se při výběru stavebního pozemku

Vlastnit pozemek již dnes naní takové terno, jak by se mohlo zdát. Kromě zákonem dané péče (i nevyužívaný pozemek je potřeba udržovat) je nutné platit daně z nemovitosti a také sledovat cenové mapy a územní plány obcí, s

Vlastnit pozemek již dnes naní takové terno, jak by se mohlo zdát. Kromě zákonem dané péče (i nevyužívaný pozemek je potřeba udržovat) je nutné platit daně z nemovitosti a také sledovat cenové mapy a územní plány obcí, stejně jako stavební úmysly nejbližších sousedů. To abyste pak nebyli ve výsledku překvapeni dálnicí nebo vepřínem.

Co určuje cenu stavební parcely?

Prodejní cena stavebních parcel je určena několika faktory. Přehledně zpracované je najdete v tzv. cenové mapě, kterou pro daný region i město najdete na internetu. Pokud pro daný region ještě nebyla zpracována, dalším dobrým orientačním bodem je přirozeně cena okolních či srovnatelných pozemků.

Cenové mapy mohou pomoci

Cenové mapy vycházejí z cen stavebních parcel, které byly sjednány v daných kupních smlouvách nebo byla daná částka zjištěna porovnáním s obdobnými pozemky, které mají stejný účel užití, srovnatelnou polohu v obcích s podobným počtem obyvatel a jsou stejně vybavené či právně zatížené. Cenové mapy mohou být vyhlášeny v obcích závaznou vyhláškou. Dnes jsou cenové mapy velmi přesnou databází pro určení ceny stavebních pozemků. Často je využívá finanční úřad pro výpočet daně z převodu nemovitosti. Cenová mapa ale zpětně cenu pozemků pomáhá i určovat - je totiž jedním z vodítků pro znalce, jak ohodnotit daný pozemek. Mapa je tak plynulým ukazatelem stavu trhu se stavebními parcelami.

Orientační ceny stavebních parcel v ČR

Metr čtvereční zasíťovaného (tedy vybaveného inženýrskými sítěmi, což je elektřina, vodovod, kanalizace a případně plynovod a telefonní/datová linka) stavebních parcel se od roku 2009 příliš nezměnila. Hlavním důvodem je fakt, že těchto pozemků je vždy konečné množství – nelze stavět na úkor orné půdy nebo příliš zasahovat do chráněných krajinných oblastí.

Ptejte se ještě před koupí

Pokud kupujete stavební parcelu k vlastnímu bydlení, nezapomeňte, že si kupujete místo, kde budete žít. Postupujte tedy pečlivě - od prověření majitele na katastru nemovitostí (například přes internet)  přes důkladnou kontrolu smluv právníkem po písemné dotazy a odpovědi stavebního úřadu. Nezapomeňte se zeptat sousedů, pokud v okolí někdo bydlí, jak se jim v dané lokalitě žije. Z papírů to nikdy nevyčtete. Jakými pravidly se při koupi pozemku řídit? Kritérií je hodně, zastavme se tedy u těch nejdůležitějších: zaprvé to je pravidlo, že čím větší pozemek, tím vyšší pořizovací cena i nákaldy na údržbu. Pozemek také nelze zastavět celý - dům musí být 2 metry od hranice pozemku a od silnice 3 metry. Naposled se v katastru a na stavební úřadě ujistěte o případných regualcích: tj. typ výstavby, její výška a styl, možné procentuální zastavění pozemku, atd.

Nástrahy územního plánování

Nejen ti, kteří skupují pozemky na hranicích povolené výstavby s předpokladem rozšíření územního plánu a změny účelu pozemku, bedlivě sledují stavební plánování obcí. I pro vás, kdo jste si pozemek koupili pro vlastní výstavbu, je důležité vědět, do jaké zóny patří nejen váš, ale i sousední pozemek a jaké je plánované využití dané lokality v budoucnosti. Pro informace si zajděte nejlépe na příslušný stavební úřad, kde najdete nejen územní plán, ale i další související dokumenty. Pokud koupi pozemku teprve plánujete, po obhlídce terénu zamiřte také na stavební úřad. Kromě jiného se dozvíte, nakolik je váš vyhlédnutý pozemek vhodný pro stavbu domu - potíže a těžkosti mohou být spojené nejen se ztíženým přívodem inženýrských sítí nebo přísnými pravidly památkářů, ale mohou se odvíjet i od struktury podloží. Na stavebním úřadě by vám měli pomoci odborníci, vždy se ale můžete obrátit i o radu ke geologickým mapám.

I pozemek je nemovitost

Jakmile jste se stali majitelem nebo uživatelem pozemku, máte povinnost platit daň z nemovitosti. Jedině v případě, že máte na pozemek vydáno platné stavební povolení a na pozemku probíhá stavba, jste od některých daní osvobozen. Nedaní se také ty pozemky, které slouží k obraně státu, jedná se o ochranné lesy či lesy zvláštního určení  (zákon č. 61/1977 Sb., o lesích) a také se nadní některé vodní plochy a pozemky zastavěné v rozsahu půdorysu stavby. Výše daně se liší koeficientem, který se stanovuje podle typu pozemku, počtu obyvatel a také daného města. Pro ten svůj pozemek si koeficinet zjistěte buď na stavebním úřadě nebo z formuláře.

Jak vlastně vypadá ideální pozemek?

Nejlepší stavební pozemek je velký a jeho součástí je stavební parcela, je orientovaný k jihu, slunečný, mírně svažitý tak, aby dům měl výhled do celé zahrady, kompletně zasíťovaný včetně vlastní příjezdové cesty, s pevným podložím, na kterém je možné bez problémů stavět. Pozemek je komfortně blízko lesa a zároveň je snadné dojít do školy, do obchodu, k lékaři nebo do restaurace. Územní plánovaní nepočítá s rozšířením zástavby či průmyslu, takže výhled z domu není ohrožen, stejně jako není ohroženo příjemné prostředí výstavbou dálnice nebo továrny.

ab
ab
ab
ab
ab