Kategorie

Nerovný boj tříděného odpadu a skládek

Třídíte odpad? Pak jste jedni z mála. Recyklace jako způsob zpracování odpadu zůstává v naší zemi daleko za úspěšnými evropskými státy, naopak se zdá, že skládkování jako by v České republice mělo zelenou. Kde se stala chyba?
Dnes dostane vláda na stůl novou zprávu o stavu životního prostředí. Už při prvním přečtení je zřejmé, že nejde o radostné čtení. Jen namátkou - skládkování odpadů v České republice v loňském roce rapidně stouplo, v lesích jsou vysazovány hlavně nezdravé smrkové porosty, vynikáme v exhalacích oxidu uhličitého, pole a sady dostávají stále větší dávky průmyslových hnojiv či pesticidů a znečištění vzduchu v řadě obcí či měst překračuje hygienické limity. Většina z nás pravděpodobně nemá příliš mnoho možností ovlivnit složení lesa či množství pesticidů na polích, přesto však i my neseme na macešském postoji ČR k ekologii svůj podíl. Ruku na srdce, opravdu si dáme tu práci a třídíme odpad? Skončí skutečně všechny naše PET láhve v kontejneru na plasty, nespotřebované léky zpět v lékárnách a stará elektrotechnika (počítače, televize, kuchyňské spotřebiče, telefony, kabely) ve sběrném dvoru? A co ti z nás, kteří mají to štěstí a vlastní nějaký ten kousek zahrádky? Opravdu se nám daří veškerý podzimní odpad ze zahrady recyklovat? Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, k tomu říká: „Rapidní růst skládkování má konkrétní příčinu. Pořád ještě chybí nová legislativa, která by domácnostem usnadnila recyklaci odpadků. Především ve většině měst vůbec nejde třídit zelený odpad – kuchyňské zbytky a odpad ze zahrad, které dohromady tvoří největší složku popelnic. Znečištění vzduchu, které překračuje hygienické normy, slabá recyklace a nezdravé lesy se přímo podepisují na naší kvalitě života. Navíc vysoká energetická a surovinová náročnost poškozují ekonomiku." Doufejme, že se bude blýskat na lepší časy a že postupem času budou kontejnery na tříděný odpad (včetně bioodpadu) stejnou samozřejmostí jako běžné popelnice.
ab
ab
ab
ab
ab