Kategorie

Návrat kachlových kamen

Návrat kachlových kamen
Kachlová kamna jsou dnes už téměř samozřejmou součástí vytápění domů či bytů. Ovšem většinou jde o jednodušší kachlová kamna s vestavěným kovovým roštem, případně o některý z typů krbových vložek. Vždy jde o kovový solitér obestavěný či obložený keramikou, pískovcem či kamenem.
Taková kamna lze postavit za celkem krátkou dobu svépomocí nebo za pomoci specializované firmy. Nejsou ani příliš finančně nákladná. Ovšem skutečná kachlová kamna se od těchto novodobých podstatně liší. Podstatou pravých kachlových kamen je akumulace tepla. U nás jsou nejčastěji stavěna ta s takzvaným tyrolským spalováním. Podle druhu konstrukce je můžeme rozdělit na lehká, střední a těžká. Současně platí přímá úměra mezi hmotností kamen a jejich akumulační schopností. Lehká kamna se sice rychle ohřejí, ale teplo drží mnohem kratší dobu, než kamna těžká, která se nahřívají několik hodin, ovšem teplo pak drží velmi dlouho. Pokud předpokládáme, že v nich budeme topit pouze o víkendu, zvolíme lehká kachlová kamna, která ohřívají prostor téměř okamžitě. Jestliže plánujeme dlouhodobé, případně stálé vytápění, zvolíme kamna těžká.

Kachlová kamna jsou nejenom dekorativním, ale zejména funkčním prvkem našeho interiéru

Umístění kamen

Hmotnost tohoto typu kachlových kamen se pohybuje od 800 do 3 000 kg. Než se rozhodneme, zda si je do interiéru pořídíme či ne, měli bychom zvážit všechna pro i proti. Měli bychom mít na paměti jejich hmotnost a v případě potřeby si nechat udělat statický posudek objektu, například v případě, že budeme tato kamna chtít postavit v podsklepené místnosti. Jejich stavba může být také velkým zásahem do interiéru nemovitosti, neboť vyžadují velký prostor, který ovládnou a stanou se jeho dominantou. Protože obvykle počítáme s vytápěním všech obytných místností v domě, je dobré umístit je pokud možno v jeho středu. Kachlová kamna se staví na míru, a proto je samozřejmě kromě jiného nutno spočítat jejich potřebný výkon vzhledem k tepelným ztrátám jednotlivých místností. Na těchto hodnotách závisí rozměr ohniště a plocha vnějšího pláště kamen. Obecně platí, že 1 m² plochy pláště kamen má přibližně výkon 0,6 až 1 kWh a tomu musí odpovídat také velikost a průměr komína.

Stavba kachlových kamen

Stavba kachlových kamen se i dnes řídí zavedenými kamnářskými postupy. Existují firmy, které se na jejich stavbu specializují a sdružují se v Cechu kamnářů. Klasickým a tradičním materiálem na stavbu pláště kachlových kamen jsou keramické glazované kachle. Celý postup je velmi pracný a časově náročný, ovšem při použití kvalitních materiálů lze postavit kamna s vysokou užitnou hodnotou. Stěny kamen by měly být dostatečně silné, aby byly schopny akumulovat velké množství tepla a v případě těžkých kamen vytápěly místnosti třeba 24 hodin. Vnitřní těleso kamen tvoří keramické a šamotové cihly, na vymazávání se používá hlína a kachle jsou pospojovány mezi sebou drátěnými úchytkami. Kachlová kamna mají velmi vysokou účinnost a produkují jen malé množství popela, ze 100 kg spáleného dřeva zbude pouze asi 1%.

Kamna bezroštová nebo klasická s popelníkem

Podle druhu ohniště dělíme kachlová kamna na klasická s popelníkem a bezroštová. Bezroštová spalují dřevo pomaleji a není proto nutné příliš často přikládat. Naopak kamna s popelníkem se rychle ohřejí, vyžadují ale častější přikládání a pravidelné čištění. Výhodou je systém čištění a přikládání situovat tzv. za stěnou, tedy venku z místnosti, například na chodbě. Manipulací s palivem či s popelem si neznečistíme vytápěnou místnost a uklízení je také jednodušší.

Vyplatí se pořídit si kachlová kamna?

Palivové dřevo patří zatím mezi nejlevnější topivo. To spolu s vysokou účinností kamen, snadnou  údržbou a obsluhou znamená, že  kachlová kamna jsou nejen nádherný doplněk interiéru, ale také velmi ekonomický a ekologický způsob vytápění s relativně čistým provozem. Neopominutelnou skutečností je i kvalita klimatu v objektu vytápěném kachlovými kamny. Velmi pozitivně působí na fyzické a psychické zdraví, zvláště v případě lidí trpících respiračními chorobami či srdeční slabostí. Jejich určitou nevýhodou je poměrně vysoká cena. Ta je závislá na kvalitě použité keramiky, druhu glazury, velikosti i členitosti kamen. Na cenu mají značný vliv také přídavná zařízení, například nerezová trouba na pečení, ohřev vody ústředního topení či zabudovaný krb. Na druhou stranu mohou různá úsporná opatření při stavbě kamen negativně ovlivnit jejich kvalitu či vzhled. Při stavbě je tedy třeba postupovat uvážlivě. A naopak, kvalitní kamna budou nejen neokázalou a příjemnou dominantou interiéru, ale mohou sloužit i dalším generacím, stejně jako kamna na zámcích a v jiných historických objektech.

Historická kamna můžeme obdivovat na zámcích, jak je vidět, věk jim na kráse neubírá

ab
ab
ab
ab
ab