Kategorie

Mulčování jako účinná forma boje s plevelem

Mulčování neboli nastýlání půdy je v posledních letech často využívaným způsobem zahrádkaření. Mulč znamená v podstatě pokryv povrchu půdy organickým materiálem, např. slámou, posekanou trávou, listím, kůrou, štěpkem, rostlinným odpadem, netkanou textilií nebo kobercem z přírodních materiálů.
Mezi hlavní výhody mulče, které se uplatňují v zahradách, patří omezení růstu většiny plevelů. Mulč se postupně rozkládá na humus a pomáhá vytvářet novou zeminu a ideální mikroklima pro půdní bakterie a mikroby. Mulč ale také slouží jako mechanická ochrana půdy, která snižuje povrchový odtok, tedy erozi půdy. Mulčováním se snižuje teplota půdy a redukuje se tak kolísání teplot. Mezi negativa mulčování patří především zvýšení populace slimáků v prvním roce.

Kůrový štěpek obsahuje podíl dřevité hmoty s příměsí kůry

Jak mulčovat?

Pravidlo č. 1 pro správné mulčování je nejdříve půdu důkladně promočit, prohnojit dusíkem a zbavit ji plevelů. Nejčastěji používanými materiály jsou mulčovací kůra a štěpek, které zabraňují prorůstání plevelů a udržují stálou půdní vlhkost. Mulčovací kůra je směs smrkové a borové kůry, která se rovnoměrně rozprostírá po záhonu ve vrstvě vysoké 5 cm, kolem vyšších keřů a stromů kolem 10 cm. Balení je většinou sedmdesátilitrové a vystačí na plochu až 2 m2 při výšce 5 cm.
Kůrový štěpek Obsahuje podíl dřevité hmoty s příměsí kůry. Jeho hlavní výhodou je dvojnásobně delší doba rozkladu než u mulčovací kůry. Mulč po prvním mulčování do 5 dnů slehne a musíme ho 1 cm dosypat. Při zalévání pozor na proud vody, protože příliš prudký proud bude mulč odplavovat a smíchávat se zeminou.

Mulčování trávy

Mulčovat lze i trávu. Místo běžné sekačky se využívají speciální mulčovací sekačky. Posekaná řezanka se nechá ležet na trávníku, snižuje ztráty vody a teplotu půdy. Odřezky se rychle rozkládají, neboť obsahují malé množství ligninu, látky, která odolává rozpadu.

Trávník po použití mulčovací sekačky

ab
ab
ab
ab
ab