Kategorie

Mapy nájemného - k čemu jsou a jak je používat?

Koncem minulého měsíce vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj první část takzvané mapy nájemného. Tento nástroj má posloužit při přechodu na tržní nájemné a zatím zahrnuje údaje o 64 obcích. Jak vám může pomoci?
 

Naprostá většina nájemních bytů se nachází v 600 největších obcích České republiky. Právě ty by měly být postupně během celého letošního roku zahrnuty do takzvaných map nájemného, které zveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Na adrese www.mmr.cz/mapanajemneho jsou ovšem prozatím údaje pouze z 64 obcí.

K čemu jsou dobré mapy nájemného?

Mapy nájemného by měly sloužit především jako pomůcka při dohodě o nájmu po deregulaci. Orientační ceny uvedené v tomto zdroji vycházejí z technického stavu domu i bytu, stáří domu, velikost bytu a technologie výstavby, u sídel nad 10 tisíc obyvatel i z polohy domu. Deregulací se sice nájmy přirozeně zvedají, mimo jiné i mapami nájemného by se ale mělo zabránit tomu, aby pronajímatelé mohli požadované částky měnit svévolně. Nájemce totiž musí výši nájmu nejprve schválit – pokud se tak nestane, mohou se obě strany obrátit na soud, který částku stanoví.

V čem jsou nedostatky map nájemného?

Objevují se výhrady k přesnosti údajů, které ministerstvo na svých stránkách prostřednictvím map nájemného poskytuje. Zatím totiž deregulace proběhla pouze u 400 000 bytů z celkem 700 000 a mnoho nových nájemních smluv nebylo ještě uzavřeno. Podle představitelů ministerstva budou údaje dále doplňovány a upřesňovány – zatím se vychází především ze znaleckých posudků. Údaje vycházející ze skutečných nájemních smluv by se podle ministerstva měly v mapách více zohlednit během následujícího roku a půl. Deregulace nájmů u zbývajících bytových jednotek by měla proběhnout k poslednímu dni roku 2012.

ab
ab
ab
ab
ab