Kategorie

Kořenová čistírna vám umožní šetřit vodou

Kořenové čistírny jsou v České republice zatím málo známým způsobem čištění odpadní vody. Tato speciálně upravená rákosová pole jsou spolu s dobrým předčištěním (septik) schopna zredukovat znečištěnou odpadní vodu na úroveň srovnatelnou s klasickou čistírnou odpadních vod.
Podstatný rozdíl je však v tom, že zatímco klasická čistírna odpadních vod potřebuje pro svou činnost elektrickou energii, chemikálie a další věci nezbytné k zajištění jejího provozu, kořenová čistírna jako živý organismus funguje zdarma, navíc plně ekologicky. Nemalý rozdíl je také v pořizovacích nákladech. Po prvotní filtraci za přispění bakterií žijících v prostředí kořenů rákosu, půdě a prostoru na povrchu štěrkových valounků vtéká voda do druhého boxu, kde dochází k totožné činnosti, tak aby bakterie rozložily i ty nejjemnější částice.

Pokrok se nevyhýbá ani čističkám

Velkou nevýhodou kořenových čistíren odpadních vod byla v minulosti jejich velká rozloha, asi 6-10 m2 na osobu, a často také nutnost oddělit tzv. černou odpadní vodu od odpadní vody šedé, tzn. toaletu od ostatní spotřeby v domácnosti, což z kořenové čistírny dělalo poněkud málo efektivní záležitost. Její další nevýhodou byl také zápach. Ovšem s postupným technologickým vývojem se i na tomto poli daly věci dohromady a dnes již na českém trhu existují firmy, které mohou nabídnout komplexní řešení, které filtruje veškerý vodní odpad v domácnostech, ale také v zemědělství a průmyslu absolutně bez zápachu při rozloze zhruba 1m2 na osobu. Takže 4- členná domácnost může mít čistírnu o rozloze 4 m2, která navíc ještě plní dekorativní úlohu na zahradě.

Horizontálně nebo vertikálně?

Celý zázrak tkví v rozdílném přístupu ke konstrukci boxu– lůžka. V současnosti se v Evropě a USA instalují dva systémy kořenových čistíren– horizontální a vertikální. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že systém horizontální se rozkládá na ploše a používá jiný systém v redukci polutantů obsažených ve vodě, zatímco systém vertikální jde do hloubky pod povrch. Podstatný rozdíl je také v tom, že horizontální kořenová čistírna si neporadí kvůli anaerobnímu způsobu redukce škodlivin s amoniakem, zdrojem zápachu čistírny, zatímco vertikální typ ho je díky aerobním podmínkám v boxu čistírny schopen relativně efektivně zredukovat. Pro potřeby kořenové čistírny odpadních vod je nutný jako předfiltr pevných částí septik.

Názor odborníka

„Systémy kořenové filtrace jsem se začal zabývat v roce 1995. Objel jsem všechny do té doby existující systémy ve Velké Britanii, abych viděl jak fungují nebo nefungují. Byl jsem schopen posbírat nejlepší nápady a přidat jeden nebo dva mé, abych vylepšil vertikální vtok - systém, který je aerobní,"  říká Melvyn Rutter, který se zabývá systémy kořenové filtrace již mnoho let. „V České republice panuje mnoho mýtů ohledně kořenových čistíren, připadá mi to velmi podobné jako u nás ve Velké Británii před dvaceti lety. Při tom není žádný racionální důvod se této technologie obávat. Navíc jsou kořenové čistírny i z hlediska legislativy postaveny na roveň klasickým čistírnám odpadních vod, což vyplývá mimo jiné také z přístupu EU v oblasti čištění odpadních vod. Kořenové čistírny jsou na západě naprosto běžným způsobem čištění odpadní vody a nikdo jejich funkčnost nezpochybňuje,“ dodává Melvyn Rutter.

Udělej si sám? Raději ne

Kořenové čistírny jsou schopny řešit nejen problém s čištěním odpadních vod z domácností, ale také se ukázaly jako velmi efektivní v zemědělství a průmyslu. Přičemž jejich cena je pouze zlomkem za cenu klasického systému, nemluvě o ceně za údržbu a provoz. Po internetu koluje mnoho návodů, jak si takříkajíc sám udělat svou kořenovou čistírnu. Instalace kořenové čistírnyale není jednoduchou záležitostí a následky ze špatně vyčištěné odpadní vody nebývají právě jedním z nejpříjemnějších okamžiků v životě.
ab
ab
ab
ab
ab