Kategorie

Komín - součást domu, 4. díl: Údržba a kontrola

Komíny jako citlivá zařízení, na nichž závisí zdraví a bezpečnost obyvatel domu a koneckonců i ekonomika vytápění, je zapotřebí nejen správně postavit, ale během provozu i kontrolovat, případně neprodleně odstraňovat vzniklé závady.
Nejzávažnější poruchou komína je úplné anebo jen částečné uzavření průduchu. Při nedostatečné kontrole k tomu může dojít například tím, že se uvolní část zdiva v jednovrstevném komíně při provozu spotřebiče na tuhá paliva. Ani vícevrstvé komíny ale nejsou tohoto nebezpečí uchráněny - komínovou vložku může například ucpat napadané listí nebo tělo holuba, kterého omámily spaliny z kotle. U vícevrstvých komínů, které jsou v provozu jen sezónně, mohou průchodu spalin bránit dokonce pavučiny. Vadu v provozu komína může způsobit i to, jak je do něj spotřebič připojen - pokud je například  kouřovod z kamen na tuhá paliva zasunut do průduchu příliš hluboko, nemusí být odvod spalin dostatečný.

Opravy provést včas

Z uvedených důvodů je proto nutné komíny pravidelně kontrolovat. Na některé problémy nás může upozornit již vzhled komínového pláště v nadstřešní části. Pokud opadává omítka nebo se drolí spáry, je nutné co nejdříve závadu odstranit, aby případně uvolněná cihla neucpala komínový průduch.
Spoříte se státní podporou a připravujete rekonstrukci koupelny nebo kuchyně? Raiffeisen stavební spořitelna pro Vás má stavební úvěr. Ovšem proč nevyužít našich služeb i pro koupi bytu nebo domu? Vždyť možností je hned několik! Přesvědčte se zde

Pozor na průduch!

Pokud jde o samotný průduch, je třeba v případě jednovrstevného komína se zaústěným spotřebičem na tuhá paliva  kontrolovat, jestli se v průduchu neusazují dehty, které mohou narušit zdivo komína a způsobit tak požár. Také saze, které vznikají často spalováním nekvalitního uhlí, hrozí ucpáním průduchu a požárem. Opatřením proti dehtem nasáklému zdivu komína je tzv. vypálení komína, jež musí provést odborná kominická firma, prevence pak spočívá ve vyvložkování průduchu případně ve změně topného systému. U kamen na tuhá paliva je třeba vymetat saze z vybíracího otvoru nejméně jednou ročně a zajistit pravidelný dohled kominíka.

Hlavně úkol pro odborníky

Stav komínů, které slouží pro odvod spalin ze spotřebičů na plyn nebo na kapalná paliva, se kontrolují z kontrolního otvoru, který je součástí komínového systému. Jejich průchodnost lze zjistit s pomocí zrcátka zasunutého do průduchu komína (u přímých průduchů), nebo pomocí žíněného kartáče na provaze (u uhýbaných komínů). Pro kontrolu stavu komínů a jejich údržbu platí, že by ji až na výjimky (chaty, rekreační domky) měli vždy provádět kominíci.
ab
ab
ab
ab
ab