Kategorie

Komín - součást domu, 2. díl: Stavíme univerzální komín

Požadavky na funkčnost a konstrukci moderního komínu jsou vysoké. Při rozhodování, jaký komínový systém zvolit, je třeba brát v úvahu mnoho faktorů - od ekonomických až po bezpečnostní. A také je dobré vědět o typech řešení, jaká se pro ten či onen účel nabízejí.
Pokud chceme do budoucna počítat s variabilitou systému vytápění, je pro nás nejdůležitější, aby komín mohl sloužit k odvádění spalin z různých druhů paliva. Musí být tedy schopen bezpečně a se zárukou dlouhé životnosti odvádět spaliny o různé teplotě. Spalování biomasy nebo uhlí totiž komín zatěžuje vyšší teplotou, spaliny z plynového kotle zase v komíně kondenzují a mohou jej ohrozit vlhkostí. Univerzální komín proto musí odolávat všem extrémům.

Usnadnit cestu spalinám

V současnosti se nabízí několik možností, jak takový komín realizovat. Pro životnost komínu je podstatný materiál vložky, která spaliny odvádí. Univerzálnost a zároveň trvanlivost zaručují vložky z nerezavějící oceli v kombinaci s keramickým opláštěním, které odolávají jak vyšší teplotě, tak agresivním kondenzátům. Pro vetší bezpečnost topných systémů s nižší teplotou spalin je důležitá i tepelná izolace komínové vložky, která zajišťuje, že se spaliny v komíně neochlazují a odcházejí průduchem mimo komín. Vedle ocelových komínových vložek má tradici i keramika - šamotové tvárnice, které také splňují požadavky na univerzální používání komínu. I v tomto případě je důležité keramickou vložku tepelně izolovat, zvlášť pokud používáme plynový nebo kondenzační kotel. Důležité je také řemeslné provedení komínového systému s keramickými tvárnicemi. Ty musí být samonosné a nesmějí být svázány s ostatními konstrukcemi stavby. Rovněž jimi nelze současně vést instalace.

Vyspělé technologie

I v případě, že se přece jen rozhodneme pro jeden způsob vytápění a spolehneme se na stabilitu dodávek a ceny plynu nebo topného oleje, otevírá se nám při volbě komínového systému řada možností. Kotle se vyrábějí se stále větší účinností a jejich užití je široké. Na trhu jsou kvalitní vícevrstvé komínové systémy, které jsou schopné odvádět spaliny z klasických plynových a olejových kotlů, ale i z uzavřených plynových spotřebičů. Řeší se tak problém, který může nastat díky dokonalému těsnění oken a dveří v novostavbách. To totiž může v moderní stavbě způsobit nedostatečný přísun vzduchu pro spalování v kotli. Provoz uzavřeného spotřebiče je nezávislý na vzduchu v místnosti, kde je umístěn, a potřebný vzduch je do kotle přiváděn právě prostřednictvím komínového systému. Řešením je pak tzv. systémový komín, tedy komín, který „na klíč“ dodává jeden výrobce. Ten pak také ručí nejen za materiál, ale i za řešení konstrukčních a funkčních detailů.
ab
ab
ab
ab
ab