Kategorie

Komín - součást domu, 1. díl: Z módy nevyjde

Komín je odnepaměti součástí lidského bydlení. A svůj význam neztrácí ani v době přímotopů, úsporných domů nebo "bezkomínových řešení" vytápění, která by mohla budit dojem, že komín je jen jakýmsi estetickým doplňkem stavby nebo dokonce zbytečností.
Aktuálním ekonomickým argumentem, který mluví ve prospěch komínu, je fakt, že samostatné vytápění poskytuje relativní energetickou nezávislost. V globální situaci, kdy může dojít k dlouhodobějším výpadkům dodávky elektřiny nebo plynu anebo velkému nárůstu jejich ceny, poskytuje kvalitní univerzální komín alternativu, která může fungovat jako dlouhodobá „pojistka“ pro případ potřeby.

Ekologická alternativa

Nejde ale jen o tento pocit jistoty, i ekologické hledisko může hrát důležitou roli, zvlášť když si uvědomíme, že stále více vlád a nadnárodních organizací si uvědomuje problém se skleníkovými plyny a nutnost jejich omezování. Zmíněnou pojistku si totiž nemusíme představovat pouze jako přechod od vytápění plynem či elektřinou k nekvalitnímu levnému uhlí (jak se zatím bohužel mnohdy děje). Skutečnou alternativou, která v dlouhodobé perspektivě zřejmě bude mít čím dál větší šanci, je vytápění biomasou, která je z hlediska ekologie i úspor výhodná.

Drahé „dolepování“

Jedno ze základních pravidel pro stavbu komínů říká, že mají být stavěny v takové životnosti, s jakou se počítá u celé stavby. Z tohoto pohledu by tedy bylo přinejmenším domýšlivé se domnívat, že dokážeme odhadnout energetickou a ekologickou situaci, jaká bude za třicet nebo čtyřicet let, a vše vsadit jen na jeden způsob vytápění. Nezanedbatelnou skutečností je navíc fakt, že dodatečná stavba komínu - například při změně způsobu vytápění nebo v případě pořizování krbu či krbových kamen - je vždy spojena s technickými i finančními obtížemi - znamená zásah do konstrukce domu a je vždy několikanásobně dražší, než v případě, že je komín součástí stavby od počátku. Moderní komínové systémy dnes počítají s životností kolem padesáti let a náklady na jejich stavbu se pohybují kolem jednoho až dvou procent ceny celé stavby. Pokud se komín „dolepuje“ do hotové stavby, může to stavebníka přijít velmi draho.

Potřebujeme i teplo domova

Jiným, od globálních a ekonomických myšlenek odlehčeným argumentem, proč pořizovat komín, může být doslova „teplo domácího krbu“.  Trend moderních krbů a krbových kamen není jen jakousi povrchní módou, odráží se v něm i potřeba současného člověka po návratu ke kořenům, k tradici. Technologie navíc umožňují provozovat krby na vysoké estetické i hygienické úrovni. Proč si tedy tento komfort odepírat, když tyto krbové systémy navíc mohou sloužit i jako alternativní topný systém? Z uvedeného plyne, že uvážlivě zřízený komínový systém v rodinném domě by měl vyhovovat použití různých druhů paliv, měl by být dobře udržovatelný a měl by mít dostatečnou životnost.
ab
ab
ab
ab
ab