Kategorie

„KOLIBŘÍK“ POMŮŽE PŘI OPERACÍCH DĚTÍ

V Nemocnici České Budějovice byla představena mikrovrtačka Colibri-Synthes pro operace dětských pacientů zakoupená z prostředků věnovaných Nadačním fondem Kolečko a Raiffeisen stavební spořitelnou.
 
Z tiskové zprávy Raiffeisen stavební spořitelny ze dne 8.6.2009

Nadační fond Kolečko a Raiffeisen stavební spořitelna a.s. věnovaly na začátku tohoto roku centrům dětské traumatologie v Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ústí nad Labem celkem 1.000.251Kč. Prostředky jsou určeny na nákup přístrojů a vybavení pracovišť specializovaných na léčbu poraněných dětí. Dar ve výši 657.800Kč, který poskytla RSTS a.s., je výsledkem druhé vlny úspěšného projektu „Rozsviťte raději dětské oči“. Podle stejného klíče jako v listopadu a prosinci roku 2007 věnovala RSTS a.s. z každé nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření 50Kč na pomoc poraněným dětem. Částku 342. 451Kč věnoval nadační fond Kolečko, jehož hlavním zdrojem příjmů jsou dary partnerů a výnosy výročních benefičních akcí.

Centrum dětské traumatologie Nemocnice České Budějovice, a.s.

V oblasti čítající více než 700.000 obyvatel  může těžit ze svého umístění současně s traumatologií pro dospělé, což umožňuje mimo jiné použití nákladných technologií a instrumentárií či řešení složitých situací u pacientů v hraničním biologickém věku. Sponzorský dar ve výši 330.000Kč byl použit k nákupu akumulátorové mikrovrtačky Colibri pro skeletální operace dětských pacientů.  Vedoucí lékař centra dětské traumatologie MUDr. Petr Toufar poznamenává: „Dětská skeletální traumatologie a implantáty při ní používané mají  jiný charakter použitých nástrojů a implantátů  než traumatologie dospělých. Užíváme při ní nejčastěji dráty či šrouby subtilního charakteru, které zavádíme většinou  přes kůži do oblasti zlomenin. Nová akumulátorová vrtačka firmy Synthes má optimální velikost a hmotnost, zaručující příjemnou a bezproblémovou manipulaci při jejím použití v oblasti subtilních dětských končetin a umožňuje snadné zavádění implantátů do dětského skeletu“, dodává MUDr. Toufar.
 

Nadační fond Kolečko

Tento nadační find působí v neziskovém sektoru od roku 2004 s cílem pomáhat dětem, které jsou jakýmkoliv způsobem traumatizovány po těžkém úrazu. Dlouhodobě podporuje Centrum dětské chirurgie a traumatologie při Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči, kam byly v uplynulých letech převedeny prostředky ve výši více než  2 000 000Kč, které fond získal od sponzorů a v rámci každoročních divadelních beneficí a dobročinných aukcí. Projekt „Rozsviťte raději dětské oči“, iniciovaný Raiffeisen stavebrní spořitelnou a.s. na podzim roku 2007, umožnil pomoci i dalším třem mimopražským traumacentrům v Brně, Ostravě, Plzni a také pracovišti v Praze-Motole. „Je úžasné, že se RSTS rozhodla pokračovat ve spolupráci s nadačním fondem Kolečko“, říká Linda Jandová, předsedkyně správní rady nadačního fondu. „V situaci, kdy se většina neziskových subjektů obává budoucnosti, Kolečko realizuje největší projekty ve své existenci – díky takovým partnerům jako jsou Raiffeisen stavební spořitelna a generální partner Kolečka, farmaceutická společnost Apotex.“
 

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

RSTS působí na českém trhu už od roku 1993 a od roku 1998 se profiluje jako Specialista na (moderní) bydlení. RSTS dlouhodobě podporuje charitativní projekty a neziskový sektor, příkladem může být kromě spolupráce s NF Kolečko také podpora obecně prospěšné společnosti Podaná ruka či denního stacionáře Akord pro handicapované děti. „Jsme velmi rádi, že jsme i letos mohli přispět na dobrou věc a finančně podpořit dětská traumacentra, která pomáhají zraněným dětem k úspěšnému uzdravení a návratu do normálního života,“ řekl Ing. Jan Jeníček, předseda představenstva RSTS.

Setkání se zúčastnili

MUDr. Pavel Kopačka (primář oddělení úrazové chirurgie)
MUDr. Petr Toufar (vedoucí lékař Centra dětské traumatologie)
Linda Jandová (předsedkyně správní rady, NF Kolečko)
Ivana Hrabáčová (regionální ředitelka RSTS)
PhDr. Marie Šotolová (vedoucí PR oddělení Nemocnice České Budějovice)
Mgr. Jan Dušek (tiskový mluvčí Nemocnice České Budějovice)
 
 
ab
ab
ab
ab
ab