Kategorie

Kdy se vyplatí stavět svépomocí?

Základní otázku, kterou si s největší pravděpodobností klade každý budoucí stavebník, je úvaha o tom, zda se pokusit o realizaci svého obydlí svépomocí nebo se rozhodnout pro stavbu na klíč.

Stavět svépomocí se (ne)vyplatí...

Ve většině klíčových rozhodnutí hrají velkou roli finanční prostředky. Mnoho stavebníků je přesvědčeno, že stavět svépomocí přináší velkou úsporu finančních prostředků. Zapomínají ovšem na důležitý předpoklad úspěšné realizace stavby.
 
 
Tím je fakt, že se do stavy vrhne zkušený řemeslník s povědomím o kvalitě a vlastnostech nejrůznějších druhů stavebních materiálů. Snadnější to tedy mají lidé „z oboru“, popř. stavebníci s okruhem rodinných příslušníků a přátel pohybujících se v této oblasti.
 
Pro ostatní, kteří nedisponují těmito předpoklady a ve stavebnictví nemají žádné velké zkušenosti, je rozhodnutí o stavbě svépomocí cestou po velmi tenkém ledě. Nezřídka pak celá snaha končí rozčarováním a velkými finančními náklady na opravu špatně provedené práce. Navíc na stavbu provedenou svépomocí se ne nevztahuje žádná záruka. Nezbývá proto, než případné reklamace řešit vlastními náklady.
 
0pomenout nelze ani finanční dopady nákupu stavebního materiálu. Při stavbě svépomocí materiál nakupujete za základní sazbu 19 %, zatímco stavební firma by si od 1. 1. 2008 účtovala jen 9 %.

Což takhle dát si … stavbu na klíč

Pokud se rozhodnete pro stavbu na klíč a vše bude probíhat podle ideálního scénáře, můžete se těšit na vysněné obydlí v relativně krátkém časovém období a na profesionálně odvedenou práci odborníků. Stavba bude v porovnání s výše uvedenou stavbou finančně náročnější, ušetříte ale spoustu času a starostí. Tuto přednost ocení také zejména ti, kterým jejich zaměstnání bere veškerý čas.

I stavba na klíč má ovšem svá úskalí a v jejím průběhu se může objevit spousta nepříjemností. Důvod je zřejmý. Ne všichni stavební podnikatelé přistupují ke svým zákazníkům tak, jak by měli a často neodvádí kvalitní práci. Výběr kvalitního zhotovitele stavby je stěžejním rozhodnutím, od kterého se bude vše odvíjet.

Co je psáno, to je dáno

Výstavba domu na klíč se uskutečňuje na základě smlouvy o dílo. Je nezbytné, aby si ji stavebník důkladně prostudoval, protože zejména i tu platí, co je psáno, to je dáno. Pro svůj klid si smlouvu nechejte prostudovat i svým právníkem, protože v ní mohou chybět ustanovení, které by vás v případných sporech mohla poškodit.
 
Důraz byste měli klást na jednoznačnou specifikaci stavby, termíny plnění, celkovou cenu a způsob placení, dále se zaměřte na způsob předání stavby, způsob odstranění závad a reklamační podmínky. Solidní firma by vám dále měla nabídnout záruku pevné ceny a jasný termín předání stavby.
ab
ab
ab
ab
ab