Kategorie

Kalendárium zahradních prací – LISTOPAD

Ve větru poletuje barevné listí a dny se začínají rychle krátit. Než začneme užívat pohodlí domova pěkně v teple, měli bychom sklidit poslední zbytky úrody a zahradu uklidit, aby nás paní Zima nepříjemně nepřekvapila.

Pokojové rostliny

Většina pokojových květin nastoupila do fáze vegetačního klidu. To znamená snížit zálivku, při větrání dávat pozor na průvan, rostliny již nepřesazovat a nehnojit. Do chladnější místností umístíme begonie, sinningie, juky, hvězdník a vánoční hvězdu. Teplejší a slunné stanoviště dopřejeme mučence, kterou i s květináčem umístíme do misky s kaménky, aby měla dostatek vlhkosti, ale netrpěla přelitím.

Oblíbeným bramboříkům se daří na světlém okně. Nesnášejí klima ústředního topení, pak trpí mšicemi a jsou napadány sviluškami. Nikdy je nesmíme nechat přeschnout, optimální je spodní zálivka do misky

Balkónové rostliny

Nádoby a truhlíky méně odolné mrazu před uložením vyčistíme od zbytků rostlin. Zeminu vysypeme na kompost nebo na záhon.

Květiny se přestěhovaly do našich domovů. Kdo má i přes zimu rád "zelený" balkón, může do truhlíků položit bochánky mechu a do něho střídavě napíchat větévky cesmíny, šípky, sušené makovice a slaměnky

Zeleninové záhony

Na záhonech zůstal ještě kadeřávek, zimní a růžičková kapusta, petržel, černý kořen, zimní pór, špenát a polníček. Kromě kapusty, která snese až -5°C nemusíme se sklizní spěchat. Většina zeleniny zimu přečká na záhonu přikrytém chvojím, a v případě holomrazů fóliovým krytem. Ze sklizených záhonů odstraníme všechny rostlinné zbytky a pak půdu prokypříme rycími vidlemi. Živiny doplníme vyzrálým kompostem, případně chlévským hnojem, který zaryjeme a záhon necháme v hrubé brázdě promrznout. Budeme-li vápnit, dáváme hnůj až na jaře, protože vápník vytěsňuje dusičnaté látky, takže hnojení by ztratilo smysl.

Všechny rostlinné zbytky po košťálovinách pečlivě vyberte ze záhonu. Zetlelými kořeny se šíří nebezpečná choroba – nádorovitost košťálovin – která způsobuje boulovitost. Onemocnění na záhoně přetrvává i více než deset let

Ovocné stromy

Skladované ovoce kontrolujeme a přebíráme. Při výsadbě nových stromků do lehké půdy přidáme na dno jámy vyzrálý kompost a nezapomeneme na opěrné kůly. Můžeme začít s prořezem starších stromů jádrovin. Každou ránu upravíme nožem a ošetříme štěpařským voskem.

Rez a vlhko neprospěje zahradní technice ani ručnímu nářadí. Kromě očistění od zeminy a nakonzervování opravíme, případně vyměníme dřevěné násady. Ve volné chvíli necháme nabrousit a vyvážit nože do sekačky, kápneme olej na čepy zahradních nůžek a věnujeme se nabroušení nožů. Budeme je brzy potřebovat při řezu stromů

Okrasná část zahrady

Když počasí dovolí dokončíme výsadbu stromů, keřů, živých plotů a růží. Pokud nám sazenice zbyly a vysazovat již nelze, zabalíme kořenový bal do slámy, pytloviny či bublinkové fólie a uskladníme je ve vlhkém sklepě nebo nevytápěném skleníku. Ale jedině tam, kde nemrzne. Jehličnany a nově vysazené dřeviny ještě před příchodem mrazů důkladně zalijeme. Pokračujeme v úpravě květinových záhonů. Uklidíme opěrné konstrukce a při rytí půdy pečlivě vybereme kořeny vytrvalých plevelů. Při té příležitosti zkontrolujeme uskladněné hlízy a cibule a všechny napadené ihned odstraníme. V chladných oblastech chráníme skalničky proti vymrznutí krytem z chvojí, listí nebo hrubého štěrku. Během listopadu průběžně zahradu čistíme od spadaného listí, které kompostujeme. Listí ořešáku a nemocné či napadené části rostlin pálíme nebo odvezeme na vyhrazené místo pro biologický odpad. Také trávník důkladně vyhrabeme ostrými hráběmi, které odstraní mech. Po posledním sečení vyčistíme sekačku, v odborném servisu ji necháme opravit a seřídit a teprve pak ji uložíme.
ab
ab
ab
ab
ab