Kategorie

Je stavební pozemek výborná investice?

Investice do nákupu pozemků může představovat minimální riziko a zajímavý výnos.
Sázka na tuto kartu přináší nejen pocit, že peníze jsou bezpečně uloženy, ale i výhled na atraktivní zhodnocení. Podíváme-li se na ceny pozemků v posledních letech, zjistíme, že nárůst cen není tak dramatický v porovnání s nárůstem cen rodinných domů a bytů. Přesto má nákup pozemků hned několik nezanedbatelných výhod.

Pozemek, nebo raději byt?

Významnou úlohu při rozhodování by měla hrát skutečnost, že kupovaný pozemek nebude potřebovat zvláštní pozornost s výjimkou základní údržby (např. sečení trávy). V porovnání s vlastnictvím bytového domu je to bezesporu velká výhoda, vždyť nehrozí dennodenní potíže s nájemníky, pohromy v podobě větrem odnesené střechy či rozbitých oken, padání omítky a obdobných nepříjemných událostí.

Ve městě či na vesnici?

Na cenu pozemků má vliv hned několik faktorů. V první řadě se vychází z druhu pozemku a stanoveného účelu využití. Samotnou tržní cenu pozemku však určuje nabídka a poptávka na trhu s nemovitostmi. Proto se ceny pozemků, i když se stejným účelem využití, významně liší. Zaměřme se na pozemky určené územním plánem k zastavění, u kterých lze předpokládat největší míru zhodnocení. V současnosti největší hodnotu za metr čtvereční pozemku určeného k zastavění rodinným domem zaplatíte bezesporu v atraktivních částech Prahy. Obecně můžeme konstatovat, že ceny stavebních parcel stoupají s blízkostí větších měst nebo tam, kam směřují významné investice zahraničních nebo tuzemských podnikatelů.

Dobré informace vedou k dobré investici

Aby investice byla opravdu výhodná, je třeba mít správné informace. Ty pomohou konečné rozhodnutí usnadnit. Zjistíte-li například, že určité město získalo prostředky z fondu Evropské unie na zasíťování pozemků pro podnikání a navíc jedná s několika investory o vstupu do regionu, máte nejlepší indicie k definitivnímu rozhodnutí. Nové pracovní příležitosti přilákají zaměstnance a ti budou chtít někde bydlet – opravdu výborná příležitost k nákupu parcel v katastru daného města nebo v jeho blízkosti. Pokud jsou v blízkosti pozemku nebo přímo na něm inženýrské sítě, popř. možnost se na ně připojit, bude investice ještě výhodnější. Poté nezbývá, než čekat na správného kupce. Ten může za původně bezvýznamný pozemek zaplatí vysokou cenu, se kterou jste možná ani nepočítali. foto: www.thinkstockphotos.com
ab
ab
ab
ab
ab