Kategorie

Je půdní vestavba levné bydlení?

Obytné podkroví bývá nejefektivnější cestou, jak rozšířit využitý prostor v domě. Vychází levněji než přístavba, protože odpadá budování základů i výstavba nosných stěn.
 

Kdy je půdní vestavba vhodná?

Před zahájením rekonstrukcí je třeba nechat odborně posoudit stávající stav střechy, zejména krovů. Jsou-li krovy ve špatném stavu, není příliš ekonomické provádět jejich rekonstrukci a výhodnější variantou bude stržení staré střechy a pořízení nových krovů. Jsou-li krovy relativně zachovalé, je vhodné impregnovat trámy speciálním roztokem zamezujícím napadení dřeva škůdci. Oborník by měl rovněž posoudit stav krytiny, nosných zdí či stav komína.

Parametry, které by mělo obytné podkroví splňovat

Světlá výška, tedy vzdálenost mezi podlahou a stropem, by měla být alespoň nad polovinou půdorysné plochy 260 cm. Zasahují-li do prostoru trámy, mělo by nám pod nimi stále ještě zůstat alespoň 210 cm. V místech, kde dochází ke zkosení, by měla být minimální světlá výška 110 cm.

Bez světla to nejde

Komfortní a pohodlné bydlení by nebylo možné bez dostatku světla. Plocha oken by měla odpovídat zhruba jedné desetině plochy místnosti. Použít můžeme střešní okna nebo vikýře. Výhodou střešních oken je fakt, že pouští do místnosti více světla. Množství světla je závislé na sklonu střešního okna, resp. na sklonu střechy. Vikýře sice vpustí do místnosti méně světla, o to více nám ale zase zvětší obytný prostor. Okna bychom měli umísťovat v místnosti takovým způsobem, aby bylo možné vytvořit průvan. Ideální je umístnění naproti sobě nebo alespoň pod sebou.

Nevýhody bydlení v podkroví

Podkrovní prostory se mnohem více přehřívají. Zásadním pravidlem je nešetřit na kvalitní izolaci, jinak se stane z podkroví skleník. I přes dostatečné odizolování bývá třeba řešit zastínění střešních oken, zejména na jižně a západně orientovaných stranách, aby nedocházelo k celodennímu působení slunce. Nejefektivnější jsou venkovní rolety, svoji funkci splní i vnitřní rolety. Možným řešením, jak zvýšit obytný komfort, je pořízení klimatizace.

Budeme potřebovat stavební povolení?

Ano. Zákon stanoví, že stavební povolení je potřeba u těch rekonstrukcí, kde dochází k zásahu do nosných konstrukcí a pokud úprava ovlivní vzhled domu. Před započetím rekonstrukce je vhodné informovat se na příslušném stavebním úřadu.

foto: www.thinkstockphotos.com

ab
ab
ab
ab
ab